กรุณากรอกหมายเลขตัวถังรถ (VIN No.) ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบสถานะ

หมายเลขตัวถัง (VIN no.)
กิจกรรมเคลมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-401-9600 (กรุงเทพฯและปริมณฑล) หรือโทร. 1-800-900-500 (ต่างจังหวัด)
รถยนต์ของท่านอยู่นอกข่ายกิจกรรมการเคลมพิเศษ
หมายเลขตัวถัง (VIN no.)

ท่านสามารถค้นหาหมายเลขตัวถังได้จากไหน ?

บริเวณด้านข้างประตูฝั่งคนขับ

บริเวณด้านข้างประตูฝั่งผู้โดยสาร

บริเวณห้องเครื่องยนต์

บริเวณหมายเลข 2 - หมายเลขตัวถังบนรถ