รถยนต์ EV (Electric Vehicle) รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%

รูปแบบการขับขี่ในอนาคต

รถยนต์ EV (Electric Vehicle) เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงทำให้รถยนต์ชนิดนี้ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และสามารถชาร์จไฟได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด โดยรถยนต์ไฟฟ้านี้จะมีองค์ประกอบหลักสำหรับการขับเคลื่อนคือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม