นิสสันให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าและผู้โดยสาร จากประกาศล่าสุด จาก นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานเกี่ยวกับท่อยางระบายไอน้ำมันเครื่องอาจจะเกิดความเสียหาย ในนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ และตรวจพบเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมชุดควบคุมการทำงานในรถยนต์นิสสัน คิกส์  อี-พาวเวอร์ และ รถยนต์นิสสัน ลีฟ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการขับขี่รถยนต์ แม้ว่าปัญหาข้างต้นยังไม่เคยพบในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน แต่บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและเห็นควรตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่อยู่ในข่ายเพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญลูกค้าเจ้าของรถยนต์รุ่นดังกล่าวนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อเปลี่ยนท่อยางระบายไอน้ำมันเครื่องในนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ และรีโปรแกรมชุดควบคุมการทำงานของรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ และรถยนต์นิสสัน ลีฟ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้รถยนต์กรุณานำรถยนต์เข้ารับการบริการโดยเร็ว ทั้งนี้ กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า กับศูนย์บริการดังมีรายชื่อปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษา เพื่อให้บริษัทฯ และศูนย์บริการได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง*
* ประมาณการณ์เวลาในการตรวจสอบและการแก้ไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางนัดหมายการเข้ารับบริการของศูนย์บริการผู้จำหน่ายฯ แต่ละแห่ง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ และตรวจสอบหมายเลขตัวถังได้ตามช่องทาง ที่ปรากฏอยู่ด้านท้ายของประกาศนี้
และหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นิสสัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2401-9600 (สำหรับกรุงเทพฯหรือปริมณฑล) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-900-500 (โทรฟรี) สำหรับต่างจังหวัด ได้ตลอด  24 ชั่วโมง
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์นิสสัน และขออภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้
 

ขอแสดงความนับถือ
นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

เซอร์วิสแคมเปญบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์คืออะไร

ระยะเวลาของเซอร์วิสแคมเปญบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)

ระยะเวลาการรับประกันหลังจากการซ่อม