banner

ค้นหาศูนย์บริการสำหรับซ่อมสีและตัวถังใกล้คุณ

ข้อดีของการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนิสสัน

  • อะไหล่แท้ คุณภาพสูง จากโรงงาน
  • ไม่ต้องรออะไหล่นาน
  • คุณภาพสีผ่านการรับรองจากนิสสัน
  • งานซ่อมได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกัน
  • ช่างเทคนิคผ่านการฝึกอบรมจากทางนิสสัน

นโยบายการรับประกัน

  • รับประกันการซ่อมสีนาน 1 ปี
  • รับประกันอะไหล่นาน 1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

เงื่อนไขโปรแกรม

แนะนำบริการที่คุณอาจสนใจ