banner nissan-express-service

เพราะ “เวลาและความสะดวกสบายของลูกค้า” คือสิ่งที่นิสสันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นิสสันจึงขอส่งมอบอีกหนึ่งบริการดี ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายในการนำรถเข้ามาเช็กระยะที่ศูนย์บริการนิสสันมากยิ่งขึ้นเพียงลูกค้าทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ กับบริการเช็กระยะทันใจ (NISSAN EXPRESS SERVICES) บริการตรวจเช็กรถยนต์มาตรฐานตามระยะทางที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ  2 คน ต่อ 1 ช่องซ่อม พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดระยะเวลาส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ