รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปีหรือ 100,000 กม. หรือแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

*ระยะเวลารับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้
คำนวณจากระยะเวลารับประกันของตัวรถที่เหลืออยู่นับจากวันที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแท้รายการนั้น ๆ
กรณีที่ระยะเวลารับประกันของตัวรถเหลือน้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กม. นับจากวันที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแท้
การรับประกันอุปกรณ์ตกแต่งแท้ รายการนั้นจะเท่ากับ 1 ปี หรือ 20,000 กม.

คลิกเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อดูหรือปิดข้อมูลที่ซ่อนอยู่

หมายเหตุ

  • อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างไปตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัท ฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพและคู่มือการใช้งานรถยนต์ก่อนการสั่งซื้อ
  • ราคาขายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หน้าต่อไป
ข้อเสนอพิเศษ
Next photo
/

รู้จัก นิสสัน เทอร์ร่า เพิ่มขึ้นอีกขั้น

terra
terra
Performance