คลิกเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อดูหรือปิดข้อมูลที่ซ่อนอยู่

New! Midnight Package II

จำนวน 8 รายการ ราคาแพ็กเกจ 15,900 บาท

อุปกรณ์ตกแต่งมิดไนท์แพ็กเกจนี้ไม่สามารถติดตั้งกับ เทอร์ร่า รุ่น VL SPORT

New! Sport Package

MIDNIGHT PACKAGE

UTILITY PACKAGE

STYLISH BLACK PACKAGE

Stylish Chrome package

อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

อุปกรณ์ตกแต่งแบบอิเล็คทริค

สินค้าที่ระลึก

หมายเหตุ

  • อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างไปตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัท ฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพและคู่มือการใช้งานรถยนต์ก่อนการสั่งซื้อ
  • ราคาขายอุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ราคาขายสินค้าที่ระลึก รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าต่อไป
ข้อเสนอพิเศษ
Next photo
Offer Terra

รู้จัก นิสสัน เทอร์ร่า เพิ่มขึ้นอีกขั้น

การออกแบบ
การออกแบบ
360° SAFETY SHIELD
360° SAFETY SHIELD
ความบันเทิง
Entertainment