Q : นิสสัน ลีฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทย ผลิตที่ไหน และมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ที่ไหนบ้าง

A:  นิสสัน ลีฟ มีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ที่โรงงาน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานที่ Oppama ในประเทศญี่ปุ่น โรงงาน ที่ Smyrna ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงงานที่ Sunderland ที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยนิสสัน ลีฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทย นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจากโรงงาน Oppama ประเทศญี่ปุ่น

Q : การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ใช้พลังงานจากน้ำมัน

A: รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) คือ รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า แทนการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือเครื่องยนต์ทั่วไปในปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้าใช้การชาร์จไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ขนาด 40 กิโลวัตต์/ชั่วโมง แทนการเติมน้ำมันและด้วยข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดได้ทันทีทำให้รถพลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว

Q: การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร ต่างกับ EHV, PLUGIN HYBRID อย่างไร

A: ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบ HYBRID, PLUGIN HYBRID และ EV มุ่งเน้นการนำพลังงานสะอาดอย่างไฟฟ้ามาใช้ในการขับเคลื่อน โดยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ ไฮบริด (Hybrid) คือ รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบน้ำมันปกติไม่ว่าจะเป็นเบนซิน หรือ ดีเซล ผสมกับการใช้งานด้วยพลังงานไฟฟ้า วิธีการคือ ระบบจะผสมผสาน สลับใช้ ระหว่างเครื่องยนต์ปกติ กับ มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยในการขับเคลื่อน จึงมีทั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่หมดแล้ว รถยนต์ยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยใช้เครื่องยนต์ แต่ทั้งนี้ แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริด จะมีความจุพลังงานน้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV และยังคงมีการปล่อยก๊าซที่เป็นมลภาวะที่มาจากการทำงานของเครื่องยนต์ ระบบปลั๊กอิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid) คือ รถยนต์ที่พัฒนามาจากไฮบริด แต่มีปลั๊กสำหรับชาร์จไฟฟ้ากับแหล่งพลังงานภายนอกสู่แบตเตอรี่ทำให้มีระยะการขับด้วยไฟฟ้าที่ไกลขึ้นรวมถึงมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่า รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) คือ รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ปกติ โดยรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันหรือพลังงานอื่นๆ ระบบรถไฟฟ้าจะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่ชาร์จและแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อน

Q: รถยนต์ไฟฟ้า ปล่อยค่าไอเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่

A: รถยนต์ไฟฟ้า มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในการขับเคลื่อน ไม่มีการปล่อยมลพิษ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ไอเสีย ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม และยังมีความเงียบในระหว่างขับขี่ ช่วยลดมลพิษทางเสียงที่มาจากการจราจร แตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ด้วยจำนวนของชิ้นส่วนที่ลดลงอย่างมากรวมถึงการไม่มีของเหลวในระบบขับเคลื่อน เช่นน้ำมันเครื่อง หรือของเหลวบางอย่างทำให้ลดกากของเสียที่มาจากการถ่ายเทของเหลงจากเครื่องยนต์แบบเดิมได้อีกด้วย จึงช่วยรักษาทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

Q: ข้อดีของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

A: รถยนต์ไฟฟ้า นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถยนต์ของคนทั่วโลกที่คุ้มค่า คุ้มราคา ปัจจุบันรถไฟฟ้ามียอดจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในหลายๆ ประเทศยังมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยรถยนต์ไฟฟ้า มีข้อดีดังนี้

  1. การขับขี่ที่เงียบ เนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ ไม่มีเสียงตอนเร่งเครื่อง จึงทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลิน และมีสมาธิมากยิ่งขึ้น
  2. มลภาวะเป็นศูนย์ (Zero emission) เนื่องจากในตัวเครื่องไม่มีการเผาไหม้ ไม่ใช้น้ำมัน ไม่มีท่อไอเสีย จึงปราศจากควันและเสียงรบกวน ช่วยลดมลพิษในการเดินทางโดยเฉพาะในเมือง ช่วยให้สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น
  3. ให้การขับขี่ที่เร้าใจ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดได้ทันทีทำให้รถพลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว ไม่ต้องรอรอบเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไป
  4. ชาร์จไฟได้สะดวกได้ง่ายๆ ที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องแวะปั๊มน้ำมัน
  5. ระยะทางขับเคลื่อนที่ไกลขึ้น ทำให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้น เพียงพอต่อการขับขี่ในหัวเมืองใหญ่
  6. ประหยัดค่าน้ำมัน เนื่องจาก เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่มีราคาถูกกว่าพลังงานเชื้อเพลิง และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการขับขี่ 1 กิโลเมตร ที่ถูกกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง หมดกังวลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคา
  7. ประหยัดค่าซ่อมบำรุง เนื่องจากการขับเคลื่อนมีเพียงมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ มีชิ้นส่วนที่น้อยกว่ารถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง ไม่มีกรองไอเสีย ไม่มีท่อไอเสีย ไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง สามารถประหยัดค่าใช้ได้มากกว่าเดิม

Q: นิสสัน ลีฟ ได้รับรางวัลใดบ้างในระดับโลก

A: ในปี 2011 ได้รับเลือกให้เป็น Top Safety Pick ในการทดสอบการชนของสถาบัน IIHS หรือ Insurance Institute For Highway Safety ของสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัยระดับคะแนนสูงสุด 5 ดาว JNCAP & EURO NCAP นอกจากนี้ นิสสัน ลีฟ ยังได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน เช่น รางวัลรถยนต์สีเขียวระดับโลก 2018 World Green Car, European Car of the Year ในปี 2011, World Car of the Year ในปี 2011 และ Car of the Year Japan ในปี 2011 – 2012