*มาตรฐานการทดสอบ NEDC “EUR Mode” ซึ่งระยะเวลาชาร์จเป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอาจให้ผลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (สภาพอากาศ การจราจรที่ติดขัด ฯลฯ) วิธีการขับขี่ (เช่น การออกตัวกะทันหัน การใช้ระบบปรับอากาศที่แตกต่างกัน ฯลฯ) การบำรุงรักษา (ความดันยาง ฯลฯ)


การชาร์จไฟแบบธรรมดา
nissan-leaf-charging

เครื่องชาร์จไฟฟ้า WALL - BOX (แบบ TYPE 1)

หมายเหตุ : ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมที่บ้าน

สายแปลงจากชาร์จพอร์ต TYPE 2 ไป TYPE 1 (สายชาร์จ MODE 3 CABLE)

สายแปลงจากชาร์จพอร์ต TYPE 2 ไป TYPE 1 (สายชาร์จ MODE 3 CABLE)

หมายเหตุ : สำหรับนำไปใช้กับเครื่องชาร์จไฟในที่สาธารณะประเภท Type 2 แบบที่ถอดเปลี่ยนสายได้เท่านั้น (Type 2 removable)

(สายชาร์จมาตรฐานที่ติดมากับรถยนต์นิสสัน ลีฟ)