Nissan Premium Warranty

นิสสันเสนอโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมียม วารันตี (Nissan Premium Warranty) ที่มอบการดูแลครอบคลุมอายุการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าขับขี่ด้วยความสบายใจ และสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ โดยราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอขาย และบริหารจัดการ และรับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“อลิอันซ์ อยุธยา”)

สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม

  • คุ้มครองต่อเนื่องทันที หลังจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่สิ้นสุดลง*
  • ครอบคลุมรายการอะไหล่สูงสุด 17 กลุ่มอะไหล่ ใกล้เคียงกับการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากผู้ผลิต (ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม)
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถเคลมได้สูงสุด ถึงราคารถยนต์ ณ วันที่ซื้อ (จำนวนเอาเงินประกันภัย)
  • ปลอดภัยทุกเส้นทาง กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ https://www.nissan.co.th/owners/24-hour-roadside-assistance.html
  • เพิ่มมูลค่ารถยนต์เมื่อขายต่อ ความคุ้มครองยังต่อเนื่องแม้เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของอลิอันซ์ อยุธยาซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย

เงื่อนไขโปรแกรม

  • รับประกันรถยนต์ที่การรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตเริ่มไปแล้วไม่เกิน 7 เดือน หรือเลขไมล์ไม่เกิน 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • รถยนต์ต้องได้รับการบำรุงรักษาตามการเช็กระยะมาตรฐาน ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 7,000 กม. สำหรับรุ่นอัลเมร่าใหม่) หรือแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ
  • รับประกันเฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคล และไม่ถูกดัดแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต
  • รถยนต์ไม่ถูกนำไปใช้งานเพื่อแข่งขันความเร็ว หรือเป็นรถแข่ง แท็กซี่ รถใช้ในการสอบขับรถยนต์ของโรงเรียนสอนขับรถ รถให้เช่า หรือรถรับจ้างสาธารณะ
  • เอกสารประกอบการสมัครถูกต้องครบถ้วน

ข้อยกเว้นภายใต้การรับประกันของโปรแกรม

ก. การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองถึง

1. ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายใด ๆที่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันของผู้ผลิตรถยนต์

2. ความบกพร่องทางกลไกใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่นำรถยนต์เข้ารับบริการอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอและตามกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษาของผู้ผลิตรถยนต์

3. การซ่อมแซมใด ๆที่เสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ภายหลังจากที่มีความบกพร่องหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับรถยนต์ (โดยรวมถึงการขาดแคลนน้ำมันหล่อลื่น และน้ำระบบระบายความร้อน)

4. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน

5. ค่าลากจูงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกิดขึ้นในการขนส่งรถยนต์ไป และรับรถยนต์กลับมายังที่ตั้งของผู้ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้ง ค่าการเสียเวลา การไม่ได้รับความสะดวก ค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์หรือค่าเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมอื่น ๆ โดยรวมถึงความเสียหายหรือความรับผิดสำหรับการล่าช้าหรือการถูกยึดหน่วงหรือที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ หรือประสิทธิภาพ ความเสียหายหรือความรับผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางกลไก (โดยให้รวมถึงความรับผิดส่วนบุคคลด้วย)

6. การเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่ได้รับการแจ้งก่อนที่การซ่อมแซมจะเริ่มต้นขึ้น หรือในกรณีที่การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุมัติจากอลิอันซ์ อยุธยา

7. ความบกพร่องทางกลไกที่เกิดขึ้นต่ออะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีผลมาจากความเสียหายของอะไหล่ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือความเสียหายต่อเนื่องต่ออะไหล่ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองอันเป็นผลมาจากความบกพร่องของอะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครอง

8. การเรียกร้องใด ๆ ที่ความบกพร่องทางกลไกเกิดขึ้นจากการใช้งานรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง

9. ความสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อะไหล่ที่เกิดจากการกระทำโดยความตั้งใจของเจ้าของ

10. การเรียกร้องใด ๆที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือของผู้ผลิตรถยนต์ (ระบุในคู่มือประจำรถ) หรือความบกพร่องทางกลไกไฟฟ้าอื่นที่เกิดจากการใช้งานเกินขีดความสามารถรถยนต์

11. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจดหมายเรียกรถกลับเพื่อแก้ปัญหา หรือแคมเปญจากผู้ผลิตรถยนต์ (Recall Program)

12. การเรียกร้องใด ๆเพื่อชดใช้ต่อความเสียหายทางกลไกที่เกิดขึ้นต่ออะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากงานซ่อมของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้ง

13. ชิ้นส่วนใด ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการอะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครอง

14. รายการอะไหล่ใด ๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ตามปกติ เช่นไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น สารป้องกันการแข็งตัว และท่อน้ำฉีดล้าง ยางแท่นเครื่อง ทั้งนี้ให้รวมถึง หัวเทียน สายพาน ท่อยาง สายอ่อนโลหะ ผ้าเบรก ที่ปัดน้ำฝน วัสดุเสียดทาน ผ้าคลัตช์ ระบบไอเสีย (ท่อร่วมไอเสีย) คาตาไลติก คอนเวอรทเตอร์ แบตเตอรี่ หลอดไฟ ยางรถยนต์ งานทำสีรถ ตัวถังรถและส่วนประกอบตัวถังรถ ชิ้นส่วนกระจก เสาอากาศวิทยุ ระบบโทรศัพท์ หลังคาอ่อนและกลไก ขอบคิ้วหรือวัสดุตกแต่งภายนอกภายใน บู๊ชช่วงล่าง โช้คอัพ สกรู โบลท์ น๊อต แหวนรอง ลูกปืนล้อ ล้อแม็กซ์

15. การบำรุงรักษาหรือการปรับตั้ง ปรับแต่งใด ๆ ที่จำเป็นแก่ อะไหล่ที่ได้รับความคุ้มครอง

16. ความบกพร่องทางกลไกอันเนื่องมาจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้แนะนำหรือไม่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ผลิตรถยนต์

17. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนอันเป็นความต้องการของรัฐบาล

18. ความเสียหายใด ๆ ต่อตัวรถ สืบเนื่องจาก ออกซิเดชั่น การผุกร่อน สนิม หรือการเสื่อมสมรรถนะการทำงานอื่น ๆ

19. ความเสียหายใด ๆที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทหรือการมีสิ่งปลอมปนในน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสารหล่อลื่นอื่น ๆ

20. ความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นต่อเปลือกนอกของชิ้นส่วน เช่น เสื้อสูบเครื่องยนต์ เรือนเกียร์ เสื้อเพลาท้าย เป็นต้น ยกเว้นกรณีพบความบกพร่องทางกลไกหรือไฟฟ้า

21. ชิ้นส่วนใด ๆ ที่ยังไม่มีความเสียหายแต่ต้องการเปลี่ยน เมื่อทำการซ่อมแซมความบกพร่องที่คุ้มครอง

22. ค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเป็นผลจากความสามารถของผู้ซ่อมหรือการใช้วัสดุผิดในระหว่างการซ่อม

23. ความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการชน พลิกคว่ำ วัตถุภายนอกพังทลาย การร่วงหล่นของวัตถุทางอากาศ ขณะที่รถจอดหรือวิ่ง คลื่นแรงกดที่เกิดจากอากาศยาน หรืออื่น ๆที่ทำให้เกิดคลื่นโซนิค หรือซุปเปอร์โซนิค

24. ค่าใช้จ่ายใด ๆเกี่ยวข้องกับเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน สืบเนื่องจากการสึกหรอของชิ้นส่วนอะไหล่

 

ข. การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงและไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ เมื่อรถยนต์

1. ได้รับการแก้ไข ดัดแปลงผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดของผู้ผลิตรถยนต์

2. ถูกใช้ในการแข่งขันรถยนต์รูปแบบต่างๆ  การใช้งานทางวิบากเว้นแต่ว่ารถยนต์ดังกล่าวจะได้มีการออกแบบเพื่อการดังกล่าวโดยเฉพาะ ถูกใช้ในการให้เช่าระยะสั้นเพื่อใช้เป็นแท็กซี่ หรือถูกเช่ารถที่ใช้ในโรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ หรือถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ ว่าจ้าง

3. ถูกใช้เพื่อการบริการสาธารณะ  (เช่น ใช้งานเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล รถยนต์กู้ภัย รถทหาร เป็นต้น)

4. ถูกใช้นอกราชอาณาจักรไทย

5. ไม่ได้ผลิตหรือนำเข้ามายังราชอาณาจักรไทยโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

6. ถูกใช้งานนอกเหนือการออกแบบที่กำหนดไว้

7. ไม่เข้ารับบริการอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอและตามกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษาของผู้ผลิตรถยนต์

8. ตัวเลขมาตรวัดระยะทางการใช้งานของรถยนต์ทำงานผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง ถูกดัดแปลงการไม่ทำงานหรือถูกถอดออกจากรถยนต์ หรือ

9. อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถขับขี่ได้หรือ ไม่ได้ทำการจดทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี ได้ที่หมายเลข 02-305-8465 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 น. - 17:30 น.