Nissan Premium Warranty

นิสสันเสนอโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมียม วารันตี (Nissan Premium Warranty) ที่มอบการดูแลครอบคลุมอายุการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าขับขี่ด้วยความสบายใจ และสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ โดยราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอขาย และบริหารจัดการ และรับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“อลิอันซ์ อยุธยา”)

สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม

  • คุ้มครองต่อเนื่องทันที หลังจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่สิ้นสุดลง*
  • ครอบคลุมรายการอะไหล่สูงสุด 17 กลุ่มอะไหล่ ใกล้เคียงกับการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากผู้ผลิต (ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม)
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถเคลมได้สูงสุด ถึงราคารถยนต์ ณ วันที่ซื้อ (จำนวนเอาเงินประกันภัย)
  • ปลอดภัยทุกเส้นทาง กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดสิทธิประโยชน์ https://www.nissan.co.th/owners/24-hour-roadside-assistance.html
  • เพิ่มมูลค่ารถยนต์เมื่อขายต่อ ความคุ้มครองยังต่อเนื่องแม้เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของอลิอันซ์ อยุธยาซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย

เงื่อนไขโปรแกรม

  • รับประกันรถยนต์ที่การรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตเริ่มไปแล้วไม่เกิน 7 เดือน หรือเลขไมล์ไม่เกิน 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • รถยนต์ต้องได้รับการบำรุงรักษาตามการเช็กระยะมาตรฐาน ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 7,000 กม. สำหรับรุ่นอัลเมร่าใหม่) หรือแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ
  • รับประกันเฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคล และไม่ถูกดัดแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต
  • รถยนต์ไม่ถูกนำไปใช้งานเพื่อแข่งขันความเร็ว หรือเป็นรถแข่ง แท็กซี่ รถใช้ในการสอบขับรถยนต์ของโรงเรียนสอนขับรถ รถให้เช่า หรือรถรับจ้างสาธารณะ
  • เอกสารประกอบการสมัครถูกต้องครบถ้วน