เรียน ลูกค้ารถยนต์นิสสัน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในสินค้าและบริการของ นิสสันมาโดยตลอด

นิสสัน มีความเสียใจที่ต้องแจ้งยุติการขายอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ NissanConnect Lite ทั้งในส่วนของที่ติดตั้งในรถยนต์และส่วนของการขายเป็นอุปกรณ์เสริม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 และจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการหยุดให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite นี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการใช้งานรถยนต์ของท่านแต่อย่างใด

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลข 02-401-9600 หรือติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน ณ ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นิสสัน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป

เรียน ลูกค้ารถยนต์นิสสัน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในสินค้าและบริการของ นิสสันมาโดยตลอด

นิสสัน มีความเสียใจที่ต้องแจ้งยุติการขายอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ NissanConnect Lite ทั้งในส่วนของที่ติดตั้งในรถยนต์และส่วนของการขายเป็นอุปกรณ์เสริม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 และจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการหยุดให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite นี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการใช้งานรถยนต์ของท่านแต่อย่างใด

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลข 02-401-9600 หรือติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน ณ ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นิสสัน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป

เรียน ลูกค้ารถยนต์นิสสัน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในสินค้าและบริการของ นิสสันมาโดยตลอด

นิสสัน มีความเสียใจที่ต้องแจ้งยุติการขายอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ NissanConnect Lite ทั้งในส่วนของที่ติดตั้งในรถยนต์และส่วนของการขายเป็นอุปกรณ์เสริม ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 และจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการหยุดให้บริการแอปพลิเคชัน NissanConnect Lite นี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการใช้งานรถยนต์ของท่านแต่อย่างใด

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลข 02-401-9600 หรือติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน ณ ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นิสสัน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไปคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย