NISSAN CONNECT (SERVICE)

*ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกเปิดใช้บริการได้เฉพาะรุ่นที่มีอุปกรณ์รองรับและต้องยืนยันการติดตั้ง ณ วันที่ตกลงซื้อเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย