รถยนต์รุ่นที่รองรับและแพ็กเกจบริการ

บริการ NissanConnect Services สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกโมเดลหรือไม่

บริการ NissanConnect Services มีค่าใช้บริการหรือไม่

เมื่อบริการ NissanConnect Services หมดอายุไปแล้วจะเป็นอย่างไร

ระยะเวลาบริการจะถูกตัดหรือไม่ถ้าฉันขายรถให้กับเจ้าของคนถัดไป

ความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวของฉันถูกจัดเก็บอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ และเก็บได้นานเท่าไหร่

ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลในแอปพลิเคชันของฉันได้หรือไม่

ฉันสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับเมื่อฉันขายรถให้เจ้าของคนใหม่ ฉันสามารถลบข้อมูลต่างๆออกจากบัญชีแอปพลิเคชันได้อย่างไร

ฉันต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดแอปพลิเคชันหรือไม่

ทำไมรหัสผ่านของฉันถึงไม่สามารถใช้ได้ ฉันสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้อย่างไร

รหัสรักษาความปลอดภัยคืออะไร

ฉันจำรหัสรักษาความปลอดภัยไม่ได้ ฉันจะทำอย่างไรดี

การใช้งานร่วมกับผู้อื่น

ฉันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน NissanConnect Services กับรถที่ฉันไม่ได้เป็นเข้าของได้หรือไม่

ฉันกำลังจะขายรถ ฉันจะสามารถลบข้อมูลของฉันได้อย่างไร

การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน NissanConnect Services สามารถแชร์ให้เพื่อน หรือคนในครอบครัวได้หรือไม่

การแก้ไขเบื้องต้น

ทำไมแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่สามารถดูข้อมูลล่าสุดของรถยนต์, ไม่สามารถใช้คำสั่งงานระยะไกล, ไม่เห็นตำแหน่งที่จอดรถ ฯลฯ)

บัญชีแอปพลิเคชันและรหัสผ่านของฉันไม่สามารถใช้งานได้ ฉันควรทำอย่างไรดี


การลงทะเบียนรถยนต์

ฉันจำเป็นต้องใช้รถในการลงทะเบียนจับคู่รถยนต์กับบัญชีเพื่อใช้บริการหรือไม่

1 บัญชีแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับรถได้มากที่สุดกี่คัน

ฉันต้องใช้บลูทูธในการลงทะเบียนจับคู่รถยนต์กับบัญชีหรือไม่

หมายเลขตัวถัง (VIN) คืออะไร แล้วฉันสามารถหาได้ที่ไหน

ทำไมหมายเลขตัวถัง (VIN) ของรถฉันถึงไม่สามารถใช้ลงทะเบียนได้

ฉันสามารถดูเลขระยะทางสะสม (ODO) ได้ที่ไหน

การเริ่มใช้บริการ

ฉันต้องรอระบบเปิดบริการของฉันนานเท่าไหร่หลังจากลงทะเบียนจับคู่รถยนต์กับบัญชีแล้ว

เมื่อฉันซื้อรถต่อจากเจ้าของคนก่อนซึ่งรถยนต์รองรับบริการ NissanConnect Services ฉันควรทำอย่างไรถึงจะสามารถเปิดใช้บริการได้

การระงับการใช้บริการชั่วคราวด้วยตัวท่านเอง

ฉันจะลบรถออกจากบัญชีแอปพลิเคชันได้อย่างไร

ฉันสามารถระงับการให้บริการอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไร

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ระงับการให้บริการเชื่อมต่อแล้ว

เมื่อฉันซื้อรถต่อจากเจ้าของคนก่อน ฉันควรจะต้องระงับการให้บริการเชื่อมต่อหรือไม่ หรือว่าการให้บริการจะถูกระงับโดยอัตโนมัติ

เมื่อฉันได้ระงับการให้บริการเชื่อมต่อไปแล้ว ฉันสามารถที่จะเปิดใช้บริการใหม่อีกครั้งได้หรือไม่

การแก้ไขเบื้องต้น

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อฉันทำการลงทะเบียนรถยนต์ไม่สำเร็จ

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อฉันไม่สามารถสร้างบัญชีแอปพลิเคชันได้

ฉันควรทำอย่างเมื่อฉันไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสร้างบัญชีแอปพลิเคชัน


การค้นหาตำแหน่งรถ

ระบบสามารถบอกได้หรือไม่ว่ารถของฉันจอดอยู่ชั้นที่เท่าไหร่

ระบบแสดงตำแหน่งรถยนต์สามารถใช้งานได้หรือไม่เมื่อฉันกำลังขับรถอยู่

ผู้อื่นสามารถเห็นตำแหน่งที่ฉันจอดรถผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่

ฉันสามารถระงับการใช้งานการแสดงตำแหน่งรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่

หลังจากฉันขายรถให้กับเจ้าของคนใหม่แล้ว มีโอกาสที่เจ้าของคนใหม่จะเข้าถึงข้อมูลเดิมของรถฉันหรือไม่ เช่นที่จอดรถ

การสตาร์ตเครื่องยนต์ระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน

การสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์คืออะไร ทำงานอย่างไร

ฉันสามารถสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ได้หรือไม่

เมื่อสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว เครื่องยนต์จะทำงานนานเท่าไหร่

ฉันสามารถใช้คำสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ได้มากที่สุดกี่ครั้ง

ฉันสามารถยกเลิกการสตาร์ตเครื่องยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่

จะเป็นอย่างไรถ้าหากนาฬิกานับถอยหลังจนเวลาหมด เมื่อฉันสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว

คนอื่นสามารถขับรถของฉันได้หรือไม่ เมื่อฉันสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว

การสั่งล็อกหรือปลดล็อกประตูรถยนต์ระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน

ฉันสามารถสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อปลดล็อกประตูได้หรือไม่ ในกรณีที่ฉันล็อกประตูไปแล้วโดยที่กุญแจยังอยู่ในรถ

การสั่งกระพริบไฟหน้า และส่งเสียงแตรระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อฉันกำลังขับรถยนต์ ระบบสั่งงานไฟกระพริบ กับ เสียงแตรระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้หรือไม่

ฉันสามารถสั่งงานไฟกระพริบ กับ ส่งเสียงแตรแยกจากกันได้หรือไม่

การแก้ไขเบื้องต้น

ทำไมแอปพลิเคชันถึงแสดงตำแหน่งรถยนต์ของฉันไม่ถูกต้อง

ทำไมฉันถึงได้รับข้อความแจ้งปัญหาเมื่อฉันสั่งงานระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์

ทำไมฉันถึงได้รับข้อความแจ้งปัญหาเมื่อฉันสั่งงานล็อก ปลดล็อกประตูระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน


การแก้ไขเบื้องต้น

ไฟสถานะระบบบริการติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (eCall) บนปุ่ม SOS ทำงานเป็นปกติ แต่ฉันไม่สามารถโทร eCall ได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบริการติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (eCall) ทำงานได้เป็นปกติ