นิสสันให้บริการเช็กระยะทันใจ 90 นาที กับบริการ NISSAN EXPRESS SERVICE

NISSAN EXPRESS SERVICE เป็นบริการตรวจเช็กรถยนต์ตามระยะทางที่สามารถกำหนดเวลาใช้บริการ นับตั้งแต่ลูกค้ามาถึงที่ศูนย์บริการ จนกระทั่งกลับออกไป จะใช้เวลาตรวจเช็กระยะรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ที่เข้ารับบริการ ด้วยระยะเวลาบริการ จนกระทั่งลูกค้าเดินทางออกไป ไม่เกิน 90 นาที โดยเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ 2 คน ต่อ 1 ช่องซ่อม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ไวขึ้นกว่าปกติ

การบริการระยะเวลา 90 นาที สามารถให้บริการได้ในระยะรับบริการเลขคี่เท่านั้น เช่น 10,000 , 30,000 กิโลเมตร เป็นต้น ในส่วนการบริการระยะเลขคู่ เช่น 20,000 , 40,000 กิโลเมตร เป็นต้น จะใช้เวลาลดลงครึ่งหนึ่งจากปกติ แม้ว่าจะไม่ใช่ระยะเวลา 90 นาที ซึ่งลูกค้าจะต้องโทรนัดกับศูนย์บริการที่มีบริการนี้ล่วงหน้าเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการนำรถเข้าเช็กระยะ จากนั้นนำรถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตามนัดหมาย และรอรับรถที่ศูนย์บริการ ใช้เวลาไม่เกิน 90 นาที ในกรณีที่ไม่มีงานซ่อมบำรุงเพิ่มเติม

บริการ NISSAN EXPRESS SERVICE เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการเช็กระยะตามมาตรฐานของนิสสัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้จำหน่ายเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 32 แห่ง ทั่วประเทศ ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ Nissan Express Service สามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการและเบอร์โทรนัดหมายได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้