24 hours road assistance

การขยายสิทธิ์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรีจากนิสสัน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่ใช้งานรถยนต์อายุเกิน 3 ปีที่ไม่อยู่ในระยะประกัน ให้ได้รับความช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างต่อเนื่อง เพียงนำรถยนต์นิสสันเข้ารับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นประจำ ทุก 6เดือน โดยนิสสันเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ ส่วนลูกค้ารถใหม่นิสสันทุกคันได้รับสิทธิ์การบริการฯ นี้ ฟรี เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า แม้จะเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ในทุกที่ที่คุณต้องการ

อบอุ่นใจในทุกเส้นทาง

“บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” พร้อมให้บริการในทุกเส้นทาง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และพร้อมแก้ไขทุกปัญหาที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ปลอดภัย คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ในทันที

วิธีการเรียกบริการ

เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 0-2305-8432 เจ้าหน้าที่ “บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” พร้อมให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในทุกเวลาที่คุณต้องการ

บริการอย่างมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ “บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยและแผนที่ดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ที่สามารถชี้จุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมทีมช่างเทคนิคพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาและตอบ ข้อซักถามต่างๆ ที่อาจมี

กรณีที่ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ทางศูนย์ฯ จะส่งช่างเทคนิคไปให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ ปัญหาแบตเตอรี่ น้ำมันหมดฉุกเฉิน ยางแบน หรือลืมกุญแจไว้ในรถ หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุได้ทันที ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรถยกออกไปให้บริการ เพื่อนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการนิสสัน ที่ใกล้ที่สุดต่อไป 

สิทธิประโยชน์

“บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการรถยก/ลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการรถยก/ลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด ไม่จำกัดระยะทาง  หรือหากต้องการยก/ลากไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการรถยก/ลากให้บริการฟรีในระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท (สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน บริการรถยก/ลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้านิสสันที่ใกล้ที่สุด ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตรเท่านั้น กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท)
 • กรณีที่ระยะทางไกล (มากกว่า 50 กิโลเมตร) - เจ้าหน้าที่จะทำการต่อรองอัตราค่าบริการให้ และขอความเห็นชอบและยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดรถให้แก่ลูกค้า โดยการประสานงานนั้นภายใต้ระยะทาง 15 กิโลเมตร หากการประสานงานในระยะทางที่ไกลกว่า 15 กิโลเมตรนั้น จะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท หรือหากท่านประสงค์จะให้ช่างกุญแจทำการเปิดรถให้ ทางศูนย์สามารถประสานงานช่างกุญแจเพื่อให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของช่างกุญแจจะไม่รวมอยู่ในบริการ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายของช่างกุญแจเพื่อขอความเห็นชอบก่อนให้บริการ
 • ฟรี น้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ บริการนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถ 1 คัน หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมดฉุกเฉิน บริการยก/ลาก ไปยังจุดหมายปลายที่ต้องการ ค่าบริการรถยก/ลากลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • บริการประสานงานจัดหารถยนต์ทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ยกลากเข้าศูนย์บริการ โดยค่าเช่ารถทดแทนนั้นลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง ในรัศมีที่ห่างจากที่พักเกินกว่า 100 กิโลเมตร และมีการนำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการ โดยไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
  ท่านมีสิทธิ์เลือกรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

a) บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน สำหรับท่านและผู้ร่วมเดินทาง รวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/คน/คืน บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หรือ

b) ฟรี รถเช่าไม่เกิน 2 วัน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อวัน (ยกเว้นโปรแกรม Nissan Service Activated Roadside Assistance)

*ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์* (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน)

เมื่อท่านมีการเดินทางจากที่พักอาศัยของท่านเกินกว่า 150 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้งของการเดินทางภายในประเทศไทย โดยการบริการนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการแนะนำสถานรักษาพยาบาลทั่วประเทศไทย
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ไปยังสถานรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและอยู่ใกล้ที่สุด (การบริการนี้เป็นการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานรักษาพยาบาลหนึ่ง ไปยังสถานรักษาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมในการให้การรักษา ทั้งนี้การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการตัดสินใจใช้ยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ Nissan Roadside Assistance)
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • บริการนำส่งบุคคลในครอบครัวของท่านที่มีการเดินทางร่วมกัน กลับภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติดูแลหากท่านต้องได้รับการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

หมายเหตุ

*การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นการบริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย และเป็นการให้บริการสำหรับท่านเจ้าของรถและบุคคลในครอบครัว (บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี/ภรรยา และบุตรต่ำกว่า 18 ปี) ที่ได้มีการแจ้งกับ Nissan Roadside Assistance ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน และมีการเดินทางร่วมกัน

*การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อเหตุการณ์ และให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการ

สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

24-hour-roadside-assistance-QR