24 hours road assistance

การขยายสิทธิ์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินฟรีจากนิสสัน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่ใช้งานรถยนต์อายุเกิน 3 ปีที่ไม่อยู่ในระยะประกัน ให้ได้รับความช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างต่อเนื่อง เพียงนำรถยนต์นิสสันเข้ารับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นประจำ ทุก 6เดือน โดยนิสสันเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ ส่วนลูกค้ารถใหม่นิสสันทุกคันได้รับสิทธิ์การบริการฯ นี้ ฟรี เป็นเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า แม้จะเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ในทุกที่ที่คุณต้องการ

อบอุ่นใจในทุกเส้นทาง

“บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” พร้อมให้บริการในทุกเส้นทาง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และพร้อมแก้ไขทุกปัญหาที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ปลอดภัย คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ในทันที

วิธีการเรียกบริการ

เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 0-2305-8432 เจ้าหน้าที่ “บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” พร้อมให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงในทุกเวลาที่คุณต้องการ

บริการอย่างมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ “บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยและแผนที่ดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ที่สามารถชี้จุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมทีมช่างเทคนิคพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาและตอบ ข้อซักถามต่างๆ ที่อาจมี

กรณีที่ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ทางศูนย์ฯ จะส่งช่างเทคนิคไปให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ ปัญหาแบตเตอรี่ น้ำมันหมดฉุกเฉิน ยางแบน หรือลืมกุญแจไว้ในรถ หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุได้ทันที ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรถยกออกไปให้บริการ เพื่อนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการนิสสัน ที่ใกล้ที่สุดต่อไป 

สิทธิประโยชน์

“บริการ 24 ชั่วโมงช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน” ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการรถยก/ลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการรถยก/ลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด ไม่จำกัดระยะทาง  หรือหากต้องการยก/ลากไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการรถยก/ลากให้บริการฟรีในระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท (สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน บริการรถยก/ลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้านิสสันที่ใกล้ที่สุด ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตรเท่านั้น กิโลเมตรถัดไป คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท)
 • กรณีที่ระยะทางไกล (มากกว่า 50 กิโลเมตร) - เจ้าหน้าที่จะทำการต่อรองอัตราค่าบริการให้ และขอความเห็นชอบและยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดรถให้แก่ลูกค้า โดยการประสานงานนั้นภายใต้ระยะทาง 15 กิโลเมตร หากการประสานงานในระยะทางที่ไกลกว่า 15 กิโลเมตรนั้น จะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท หรือหากท่านประสงค์จะให้ช่างกุญแจทำการเปิดรถให้ ทางศูนย์สามารถประสานงานช่างกุญแจเพื่อให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของช่างกุญแจจะไม่รวมอยู่ในบริการ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายของช่างกุญแจเพื่อขอความเห็นชอบก่อนให้บริการ
 • ฟรี น้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ บริการนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถ 1 คัน หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมดฉุกเฉิน บริการยก/ลาก ไปยังจุดหมายปลายที่ต้องการ ค่าบริการรถยก/ลากลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • บริการประสานงานจัดหารถยนต์ทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ยกลากเข้าศูนย์บริการ โดยค่าเช่ารถทดแทนนั้นลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง ในรัศมีที่ห่างจากที่พักเกินกว่า 100 กิโลเมตร และมีการนำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการ โดยไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
  ท่านมีสิทธิ์เลือกรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

a) บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน สำหรับท่านและผู้ร่วมเดินทาง รวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/คน/คืน บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หรือ

b) ฟรี รถเช่าไม่เกิน 2 วัน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อวัน (ยกเว้นโปรแกรม Nissan Service Activated Roadside Assistance)

*ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์* (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน)

เมื่อท่านมีการเดินทางจากที่พักอาศัยของท่านเกินกว่า 150 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้งของการเดินทางภายในประเทศไทย โดยการบริการนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการแนะนำสถานรักษาพยาบาลทั่วประเทศไทย
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ไปยังสถานรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและอยู่ใกล้ที่สุด (การบริการนี้เป็นการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานรักษาพยาบาลหนึ่ง ไปยังสถานรักษาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมในการให้การรักษา ทั้งนี้การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการตัดสินใจใช้ยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ Nissan Roadside Assistance)
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • บริการนำส่งบุคคลในครอบครัวของท่านที่มีการเดินทางร่วมกัน กลับภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติดูแลหากท่านต้องได้รับการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

หมายเหตุ

*การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นการบริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย และเป็นการให้บริการสำหรับท่านเจ้าของรถและบุคคลในครอบครัว (บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี/ภรรยา และบุตรต่ำกว่า 18 ปี) ที่ได้มีการแจ้งกับ Nissan Roadside Assistance ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน และมีการเดินทางร่วมกัน

*การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อเหตุการณ์ และให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการ

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์

รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ 4 ล้อ ใช้ส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่รวมถึงยานพาหนะรับจ้างขนส่ง ยานพาหนะสาธารณะ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์

1) รถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี

2) รถยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือยานพาหนะที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อการแข่งขัน หรืออุบัติเหตุใดๆ หรือการเรียกร้องสินไหมใดๆ ที่เกิดจากการแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันนั้นๆ

3) รถยนต์ที่บรรทุกผู้โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของหรือลากสิ่งของ ที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ หรือการใช้ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน

4) การสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติต่างๆ (เช่น น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)

5) การบริการอยู่นอกเหนือพื้นที่การให้บริการที่กำหนด

6) ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ และ/หรือไม่ได้ออกโดยกรมขนส่งทางบก

7) ค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์เสียสืบเนื่องมาจาก น้ำมันเครื่องหมด น้ำแห้ง อย่างไรก็ตาม Nissan Roadside Assistance สามารถให้บริการประสานงานจัดส่งช่างไปให้ความช่วยเหลือโดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

8) รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเดินทาง หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงตามคำแนะนำการบริการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากการบริการจัดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย

9) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการขโมยสิ่งของหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ภายในและภายนอกยานพาหนะ

10) Nissan Roadside Assistance   จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากกรณีที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการเรียกคืนยานพาหนะ

11) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่รถยนต์ได้รับการบริการจากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของช่างซ่อมของตัวแทนจำหน่าย

12) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกรณีการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ หรือมาจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์

13) Nissan Roadside Assistance จะไม่สามารถให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้อยู่ที่ตัวรถขณะเกิดการบริการ

ข้อยกเว้นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุ และ/หรือกรณีต่างๆ ดังระบุข้างล่างนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nissan Roadside Assistance

1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing Condition)

2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา และ/หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับที่พักอาศัยที่เกินกว่า 1 ครั้งต่อการเจ็บป่วยแต่ละโรค หรือการบาดเจ็บแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

3) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บริการของ Nissan Roadside Assistance และไม่ได้การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษาล่วงหน้าโดย Nissan Roadside Assistance และ/หรือ ไม่ได้ดำเนินการโดย Nissan Roadside Assistance ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเพื่อการรักษา (Emergency Evacuation) จากพื้นที่ห่างไกล หรือซึ่งไม่สามารถติดต่อ Nissan Roadside Assistance ล่วงหน้าได้ และการเคลื่อนย้ายที่ล่าช้านั้นอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

4) กรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยมีการเดินทางในระยะทางไม่เกิน 150 กม. จากที่พักอาศัยที่ได้แจ้งไว้กับ Nissan Roadside Assistance

5) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเดินทางระยะเกิน 150 กม. จากที่พักอาศัย ซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ หรือมีจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อการรักษาพักผ่อน พักฟื้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว

6) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับที่พำนักอยู่เป็นปกติ หากผู้ป่วยมีอาการที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต และ/หรือถ้าแพทย์ของ Nissan Roadside Assistance มีความเห็นว่าผู้ป่วยสามารถที่จะรักษาในท้องถิ่นนั้นได้ หรือสามารถรอการรักษาไปจนกระทั่งผู้ป่วยกลับถึงที่พำนักอยู่เป็นปกติระยะทางไม่เกิน 150 กม. จากที่พำนักอาศัย

7) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่แพทย์ของ Nissan Roadside Assistance เห็นว่าผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ในฐานะผู้โดยสารปกติที่ไม่ต้องมีแพทย์คอยติดตามดูแล

8) การรักษาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดบุตร การแท้ง หรือการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หรือการตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดา และ/หรือทารกในครรภ์ในช่วง 24 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

9) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออาการบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในถ้ำ ปีนเขา หรือหน้าผาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเหรือเชือก การสำรวจถ้ำหรือ หลุมลึก ดิ่งพสุธา โดดร่ม เล่นบันจี้จั้มพ์ โดยสารบอลลูนหรือ เครื่องร่อน ดำน้ำลึกที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ศิลปะการต่อสู้ แข่งรถ แข่งขันความเร็วใดๆ ที่ไม่ใช่การเดิน หรือวิ่ง และกีฬาระดับมืออาชีพ หรือกีฬาที่มีผู้สนับสนุนรายการ

10) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติทางอารมณ์ สภาพจิตใจ หรือโรคจิต

11) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายตนเอง ฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด ติดแอลกอฮอล์ หรือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง(เอดส์) หรือโรค/อาการที่เกี่ยวข้องกับเอดส์

13) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบินทางอากาศ เว้นแต่จะเป็นผู้โดยสารในสายการบินพาณิชย์ที่มีการกำหนดตารางการบิน หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำที่ได้รับอนุญาตตามเส้นทางบินที่ระบุ

14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกพยายามหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย

15) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการรักษา หรือการสั่งการรักษาโดยแพทย์ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามมาตรฐานของแพทยสภาในประเทศที่รับการรักษา

16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกเข้ารับราชการทหารหรือตำรวจ การมีส่วนร่วมในสงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่) การบุกรุก การกระทำของฝ่ายศัตรูต่างชาติ การสู้รบสงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อความไม่สงบ การปฏิวัติ หรือการกบฏ

17) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการก่อการร้าย หรือสงคราม หรือไม่ก็ตาม

18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับเรือหรือขณะอยู่บนเรือ หรือแท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล

19) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการมีอายุเกิน 70 ปี ในวันที่ได้รับบริการ

20) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลโดยตรงจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี

คำจำกัดความของการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

 • การก่อการร้าย (Act of Terrorism) หมายถึง การกระทำการโดยใช้กำลัง หรือความรุนแรง และรวมถึงการกระทำใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานราชการ โดยเป็นการประทำเพื่อเป็นการคุกคามทางด้านการเมือง ศาสนา ลัทธิ หรือมนุษยชาติให้เกิดความกลัว
 • ที่พักอาศํยถาวร/ ที่พำนักโดยปกติ (Place of Residence) หมายถึงที่พักอาศัยของท่านในประเทศไทยที่ได้มีการแจ้งที่อยู่ไว้กับ Nissan Roadside Assistance
 • ภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing condition) หมายถึง ภาวะอาการที่ผู้ใช้บริการได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนหน้าวันเริ่มมีผลคุ้มครองของ Nissan Roadside Assistance ที่ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้ หรือภาวะอาการที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงการจ่ายยาภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าวันเริ่มมีผลคุ้มครองของ Nissan Roadside Assistance ที่ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้
 • ภาวะอาการขั้นวิกฤติ (Serious Medical Condition) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย/ บาดเจ็บ ซึ่งแพทย์เห็นว่ามีอาการที่รุนแรงมาก และต้องการการรักษาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ หรือเป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งระดังความรุนแรงของภาวะอาการจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ สถานที่ที่ผู้ใช้บริการอยู่ ณ ขณะนั้น ลักษณะความฉุกเฉินทางการแพทย์ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาล

สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

24-hour-roadside-assistance-QR