นิสสัน เอ็กซ์เทรล ใหม่

สร้างสรรค์ความสำเร็จสไตล์คุณ

Orange


หมายเหตุ
  • เป็นภาพประกอบการโฆษณา ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า