นิสสัน เทียน่า

เอกลักษณ์แห่งความอัจฉริยะ

สีแดง เรเดียนท์ เรด