เลือกอัลเมร่าในแบบของคุณ
แล้วไปสัมผัสเทคโนโลยีสุดล้ำของที่สุดแห่ง Intelligent Sedan ด้วยตัวคุณเอง

NissanConnect Services

แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อคุณกับรถ สามารถดูสถานะรถ สั่งการทำงานได้ตลอดเวลา รวมถึงขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน้าต่อไป
อุปกรณ์ตกแต่ง
Next photo
next-to-acc

รู้จัก นิสสัน อัลเมร่า เพิ่มขึ้นอีกขั้น

การออกแบบ
relate-page-design
สมรรถนะการขับขี่
สมรรถนะการขับขี่
คุณสมบัติ
relate-page-feat