รู้จัก นิสสัน ลีฟ ใหม่ เพิ่มขึ้นอีกขั้น

การออกแบบ
การออกแบบ
การรับประกันและการบำรุงรักษา
warranty
ระยะทางและการชาร์จ
range-charging