NISSAN TEST TO THRILL

กิจกรรม "TEST TO THRILL" ทดลองขับความอัจฉริยะ

ลุ้นรับ iPad Pro ทุกเดือน (ระยะเวลา 3 เดือน)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. เพียงไปทดลองขับรถยนต์นิสสัน รุ่นที่ร่วมรายการ จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ (All-New NISSAN KICKS e-POWER), นิสสัน อัลเมร่า (All-New NISSAN ALMERA), นิสสัน โน้ต (NISSAN NOTE), นิสสัน นาวารา (NISSAN NAVARA) และ นิสสัน เทอร์ร่า (NISSAN TERRA) ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ, บริการ Drive At Your Home หรือในงานกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรายการที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายนิสสัน จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

2. ผู้ร่วมรายการถ่ายรูปคู่รถที่ได้ทดลองขับ และสแกน QR Code เพื่อกรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองขับลงในแอพพลิเคชั่น Nissan Innovation เพื่อรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านตลอดรายการ

3. บริษัทฯ จะทำการจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงโชคจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาพิมพ์เป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนเพื่อนำไปจับรางวัลผู้โชคดี

4. ของรางวัลได้แก่ Apple iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว Wi-Fi 128GB มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 837,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. จับรางวัล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 จำนวน 10 รางวัล (รวบรวมชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม2563) ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 10 รางวัล (รวบรวมชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563) และครั้งสุดท้ายวันที่ 7 ตุลาคม 2563 จำนวน 10 รางวัล (รวบรวมชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563) โดยจะไม่นำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งมาจับรางวัลในครั้งต่อไป ณ โชว์รูมนิสสัน เมกา ออโตโมบิล (ติวานนท์) จ. ปทุมธานี เวลา 15.00 น.

6. ประกาศรายชื่อในวันที่ 8 สิงหาคม 2563, วันที่ 9 กันยายน 2563 และครั้งสุดท้ายวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์นิสสัน (www.nissan.co.th)

7. กติกาการรับรางวัล

7.1 ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

7.2 บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัล ให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป

7.3 ผู้โชคดีนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-339-3400 ต่อ 4036 ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าว

7.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการจัดรายการฯ เท่านั้น

7.5 รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

7.6 ผู้ร่วมรายการถือว่า ยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

7.7 พนักงานในเครือของนิสสันประเทศไทย และพนักงานในเครือผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน รวมถึงบริษัทโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

7.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

Nissan Test Drive At Home
Nissan Test Drive AT Home

มั่นใจได้ว่าการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์นิสสันทั่วประเทศของท่านจะปลอดภัย ภายใต้มาตราการป้องกัน COVID-19 ของนิสสัน ซึ่งประกอบด้วย

1. ดูแลความสะอาดภายในศูนย์บริการโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกๆ 30 นาที
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้าที่เข้ารับบริการทุกท่าน
3. พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ
5. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดรถยนต์บริเวณจุดสัมผัส เช่น พวงมาลัย, เกียร์, เบาะ, คอนโซลหน้า, ฯลฯ