หน้าต่อไป
สมรรถนะการขับขี่
button-next
นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร เทอร์โบคู่

รู้จัก นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่ เพิ่มขึ้นอีกขั้น

การออกแบบ
การออกแบบ
รุ่นรถและราคา
รุ่นรถและราคา
360° SAFETY SHIELD
360° Safety Shield