เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

นิสสันขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ท่านมีให้กับแบรนด์นิสสันมาโดยตลอด

ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์นิสสันของลูกค้าเป็นสิ่งที่นิสสันให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้น เราจึงได้ประกาศกิจกรรมเคลมพิเศษเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยครอบคลุมถึงรถยนต์นิสสันรุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในตารางแนบ และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้สละเวลาเข้ารับบริการตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัย ณ ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงขอมอบบัตรกำนัลสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าผู้ครอบครองรถยนต์รุ่นที่อยู่ในข่ายที่นำรถยนต์เข้ารับบริการ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “การเปลี่ยนถุงลมนิรภัย TAKATA” ได้ที่ เว็บไซต์นิสสัน โดยการกรอกหมายเลขตัวถังรถ (VIN NO.) ของท่านเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการเข้ารับบริการ* 

*ข้อมูลจะแสดงเฉพาะหมายเลขตัวถังของลูกค้าที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัยเท่านั้น ผู้ที่เคยเข้ารับบริการไม่สามารถรับบริการซ้ำและไม่ได้รับสิทธิพิเศษตามโครงการนี้

2. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ: สำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น

3. รายละเอียดบัตรกำนัล: บัตรกำนัลดิจิทัลโลตัส มูลค่า 500 บาท เพื่อมอบให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าของจะหมด

4. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ: บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลดิจิทัลโลตัส มูลค่า 500 บาท หรือ บัตรกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้กับลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์*ที่ระบุในใบรับงานสำหรับกิจกรรมเคลมพิเศษเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัย ภายใน 60 วัน (หลังจากวันที่ลูกค้าได้ดำเนินการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ)

*เครื่องโทรศัพท์จะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบ internet เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดบัตรกำนัลสำหรับนำไปใช้งาน

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นิสสันมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์นิสสัน และขออภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้

ลูกค้าเจ้าของรถยนต์รุ่นดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนิสสันใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2401-9600

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Recall