นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า นิสสัน ลีสซิ่งได้เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการชำระเงินดังนี้

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพียงแสดงแบบฟอร์มชำระเงิน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตามธนาคารที่ให้บริการ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

ขอแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมทั้งคำอธิบาย คลิ๊กที่นี่

ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ได้ตามธนาคารที่ให้บริการดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดูรายละเอียดการสมัครชำระค่างวดโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ คลิ๊กที่นี่

ชำระผ่านบริการ MPAY

ลูกค้าGSM Advance หรือ One-2-Call สามารถชำระค่างวดผ่านมือถือของท่านโดยใช้ขั้นตอนง่ายๆ

ชำระด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ท่านสามารถชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด” ลงวันที่ล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุเลขที่ สัญญาเช่าซื้อหลังเช็ค โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ “บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกบริการลูกค้า)” หรือ สามารถมาที่
นิสสัน ลีสซิ่งสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วันทำการ

ชำระที่เคาน์เตอร์ PAY STATION หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ Pay Station ของร้าน AIS / ร้าน Telewiz  หรือชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยชำระได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระค่างวดของท่านเมื่อชำระที่เคาน์เตอร์