นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ทางนิสสันได้ยกระดับมาตรการ และการบริการที่ศูนย์บริการนิสสัน ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจ สะดวกสบาย และปลอดภัย ในการรับบริการที่ศูนย์บริการมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยการมาตรการและการบริการ ดังนี้

1. ดูแลความสะอาดในศูนย์บริการโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก ๆ 2 ชั่วโมง

2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ และลูกค้าที่เข้ารับบริการทุกท่าน

3. พนักงานทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4. การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ

5. ฟรี บริการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้านิสสัน ด้วยน้ำยาคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ และ USFDA บริเวณจุดสัมผัส เช่น พวงมาลัย, เกียร์, เบาะ, ที่จับประตู และคอนโซลหน้า เป็นต้น (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"
นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"
นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"
นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"
นิสสัน ดูแลรถให้คุณมั่นใจ กับโปรแกรม "CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE"

ลูกค้านิสสันที่สนใจนำรถยนต์เข้ามารับบริการที่นิสสัน สามารถนัดหมายได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 02 401 9600