Nissan Offers Fleet Campaign

ระยะเวลาแคมเปญ  1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

* สิทธิพิเศษนี้ สำหรับอาชีพ วิศวกร, สถาปนิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักข่าว, แอร์โอสเตส, นักบิน(เอกชน) แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์, พยาบาลเอกชน, ผู้พิพากษา, อัยการ, ทนาย, ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ครู, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ,ข้าราชการ, พนักงานราชการประจำหรือที่พนักงานราชการมีสัญญาจ้าง, ลูกจ้างราชการประจำหรือลูกจ้างราชการที่มีสัญญาจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือตามที่ฝ่ายขายฟลีทพิจารณาเห็นสมควร

  • ผู้มีสิทธิ์แสดงเอกสารหนังสือรับรองการทำงาน แก่ผู้จำหน่ายเพื่อดำเนินการซื้อรถยนต์ตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้แทนจำหน่าย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษ และต้องจดทะเบียนรถยนต์ในนามเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามแคมเปญ และนโยบายส่งเสริมการขาย ณ เวลาที่กำหนด
  • โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น

** อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เดือนมีนาคม

NISSAN NAVARA SWB 6MT

NISSAN NAVARA SWB 6MT

กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ