Kicks me if you can activity

กิจกรรม “KICKS ME IF YOU CAN” ถ่ายทันครบสี ลุ้นรับฟรี iPhone 11 และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 103,360 บาท แค่โพสต์รูป All-New NISSAN KICKS e-POWER ที่คุณพบเห็นในสถานที่ต่างๆ จากที่ใดก็ได้ บน เฟซบุ๊กของคุณ ให้ครบสีตามที่กำหนด (ประเภท 2 สี หรือ 3 สี หรือ 4 สี) ตามกติกาด้านล่าง

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. โพสต์รูปถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ตามสีที่คุณเจอจากที่ไหนก็ได้ บนเฟซบุ๊กของคุณ โดยลงรูปรถที่เจอแยกสีละ 1 ภาพ หรือหลายสีในภาพเดียวกันก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในโพสต์เดียวกันเท่านั้น (ภาพรถที่โพสต์หากไม่ใช่รถของท่าน ต้องไม่แสดงให้เห็นป้ายทะเบียนรถ หน้าผู้โดยสารและผู้ขับขี่ในรถ
 2. เขียนบรรยายความประทับใจ ในโพสต์ของคุณ
 3. ติดแฮชแทค #KicksMeIfYouCan 
 4. เลือกติดแฮชแทค #2 หรือ #3 หรือ #4 เพื่อระบุประเภทรางวัลที่ท่านร่วมกิจกรรม ระบุได้แค่ 1 ประเภทเท่านั้น
 5. ตั้งค่าโพสต์ของตัวเองที่ร่วมกิจกรรมนี้เป็นสาธารณะ
 6. ส่งลิงก์โพสต์กิจกรรมของคุณ มาที่ (https://bit.ly/2QSIsXA) เพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนของระบบ และส่งลิงก์ข้อมูลเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 ประเภทเท่านั้น (ประเภท 2 สี หรือ 3 สี หรือ 4 สี)

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.

การพิจารณาตัดสิน

*กรรมการจะพิจารณาตัดสินโพสต์ที่ได้รางวัลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาที่กำหนดเท่านั้น 
*ผู้ชนะแต่ละรางวัล คือ โพสต์ที่ได้ยอดไลก์ ยอดแชร์สูงสุดตามอันดับ  (นับยอดไลก์และยอดแชร์ รวมกันทั้งหมด จากลิงก์โพสต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นิสสันเท่านั้น)

ประเภทของรางวัล (รวมมูลค่า 103,360 บาท)

ต่อที่1

 1. โพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 2 สี รับบัตรของขวัญ Spotify มูลค่า 774 บาท จำนวน 1 ใบ โดยมีของรางวัลจำนวน 40 รางวัล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,960 บาท คัดเลือกจากโพสต์ที่มียอดไลก์ และแชร์สูงสุด 40 อันดับแรก ของโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 2 สี และทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ
 2. โพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 3 สี รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ MK E-Voucher มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 ใบ โดยมีของรางวัลจำนวน 20 รางวัล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท คัดเลือกจากโพสต์ที่มียอดไลก์ และแชร์สูงสุด 20 อันดับแรก ของโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 3 สี และทำถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ
 3. โพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 4 สี รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ Central E-Voucher มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 1 ใบ โดยมีของรางวัลจำนวน 5 รางวัล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,500 บาท คัดเลือกจากโพสต์ที่มียอดไลก์ และแชร์สูงสุด 5 อันดับแรก ของโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 4 สี

ต่อที่2

 • โพสต์ที่มียอดไลก์ และแชร์สูงสุดอันดับที่ 1 ของผู้เข้ารวมกิจกรรมทั้งหมด และถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ รับเพิ่ม iPhone 11 64GB จำนวน 1 รางวัล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 24,900 บาท

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการตัดสินของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนับยอดไลก์ยอดแชร์ (นับยอดไลก์และยอดแชร์ รวมกันทั้งหมด จากลิงก์โพสต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นิสสันเท่านั้น) ที่ตัดยอดจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมในต่อที่ 1 ได้เพียงท่านละ 1 ประเภท เท่านั้น (โพสต์รูปถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 2 สี หรือ 3 สี หรือ 4 สี) โดยกรรมการ จะนับคะแนนจากโพสต์ของท่าน ที่ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์นิสสันครั้งล่าสุดเพียงครั้งเดียว ว่าเป็นการร่วมกิจกรรมประเภทไหน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้รางวัลจากต่อที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่โพสต์รูปถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ 2 สี หรือ 3 สี หรือ 4 สี ประเภทใดประเภทหนึ่ง ในต่อที่ 1
 • ประกาศรางวัลผู้โชคดีวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บนเฟซบุ๊ก นิสสัน ไทยแลนด์ และเว็บไซต์นิสสัน ไทยแลนด์

เงื่อนไขในการได้รับรางวัลกิจกรรม KICKS Me If You Can มีดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ทางอินบ็อกซ์ (Inbox) ของเพจเฟซบุ๊กนิสสัน ไทยแลนด์ ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล KICKS Me If You Can ตามหารถ” พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์นิสสัน โดยต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เท่านั้น  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล และบริษัทฯ จะติดต่อผู้แข่งขันในลำดับถัดไป
 2. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 2 สี  และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้อย่างครบถ้วน จะได้รับรางวัลบัตรของขวัญ Spotify มูลค่า 774 บาท  โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญ Spotify ให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลทางอินบ็อกซ์ (Inbox) ของเพจเฟซบุ๊กนิสสัน ไทยแลนด์
 3. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 3 สี  และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้ จะได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิก MK E-Voucher MK มูลค่า 1,500 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง E-Voucher MK ให้ท่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้
 4. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 4 สี และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้อย่างครบถ้วน จะได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ Central Group E-Voucher มูลค่า 3,500 บาท  โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง E-Voucher ให้ท่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล 
 6. วิธีการชำระ ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท พริ้งค์ ครีเอชั่น จำกัด (ซึ่งถือเป็นตัวแทนจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) หากลูกค้าไม่ได้ชำระค่าภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดในลำดับถัดไป
 7. ในกรณีที่ผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะมอบรางวัลเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เนื่องจากจะต้องมีการหักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดในลำดับถัดไป
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแค่เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากแฮชแทคในโพสต์ของท่าน ที่ระบุประเภทไว้ (#2 #3 #4)
 9. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอื่น
 10. ไม่อนุญาตให้นำภาพ หรือผลงานของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากกรรมการตรวจสอบแล้วว่าภาพที่นำมาเผยแพร่ ไม่ใช่ของตัวท่านเองหรือคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลของผู้อื่น กรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. พนักงานของผู้จำหน่าย พนักงานนิสสัน และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดอย่างครบถ้วน หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาด ในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป
 13. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้รางวัล และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่า) ตามความเหมาะสม
 14. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการนำเรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับและตกลง ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมในทุกข้อ
 16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เงื่อนไขการใช้บัตร E-Voucher MK

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท [ * ] ผู้ออกบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. E-Voucher ใช้ได้ที่ร้านเอ็มเคทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
 2. E-Voucher ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้
 3. E-Voucher ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการใช้ต่อบิล
 4. E-Voucher ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากทางบริษัทฯ ได้
 5. สามารถใช้ E-Voucher รับบริการร่วมกับการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 6. เมื่อใช้ E-Voucher ชำระค่าอาหารต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุไว้ด้านหน้าบัตร E-Voucher ภายในครั้งเดียว บริษัทฯ จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 7. ระยะเวลาใช้งาน ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


เงื่อนไขการใช้บัตร Central Group E-Voucher

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท [ * ] ผู้ออกบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้
      • เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
      • โรบินสัน
      • เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
      • ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่
      • อีทไทยโซนตลาด,Thai Favorites
      • เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ
      • มัทสึโมโตะ คิโยชิ
      • เพาเวอร์บาย
      • ซูเปอร์สปอร์ต
      • บีทูเอส
      • ออฟฟิศเมท
      • ไทวัสดุ
      • บ้านแอนด์บียอน
      • ออโต้วัน
      • มาร์คแอนด์สเปนเซอร์
      • มูจิ
 2. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา,บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 5. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่เซ็นทรัลฯ กำหนด
 7. หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร.02-100-8777 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th

รายละเอียดรถยนต์

เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ