Nissan 01

นายอัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กในชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 โดยมี นายวันชัย บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิจิตร ชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (13 มกราคม 2565) – นิสสัน ประเทศไทย สนับสนุนวันเด็กประจำปี 2565 พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคตจากนิสสัน ให้กับเด็ก ๆ ครอบครัว และชุมชน ที่อาศัยอยู่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงานของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

กิจกรรมวันเด็กของนิสสัน ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่บ้านเกาะพิจิตร ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ซึ่งชุมชนเป็นพื้นที่ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯตั้งอยู่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการทำงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่อย่างใกล้ชิด

Nissan 02

ในปีนี้ นิสสันมอบความสนุกสนานให้แก่เยาวชน โดยได้มอบรถไฟฟ้าของเล่นนิสสันลีฟ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคต เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงนวัตกรรมยานยนต์ที่ช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้สนุกกับขนม ของเล่นและของขวัญจากนิสสันได้จากที่บ้าน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Nissan 03

“นิสสัน เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อทุก ๆ สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งลูกค้า พนักงาน และผู้จำหน่ายของเราทำงานและอยู่อาศัย เรายินดีมากที่ได้ส่งมอบความสุขพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” กิจกรรมวันเด็กที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือเป็นประเพณีของเราที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี” นายอัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

###

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ nissan.co.th, Facebook, Instagram, Twitter และ  YouTube

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอยานยนต์เพื่อความยั่งยืน สามารถติดตามได้ที่ nissan-global.com, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และรับชมวีดีโอล่าสุดที่ YouTube

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กมลชนก เจริญจินดารัตน์                                                                                          

ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                                                         

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด                     

โทร. 02-339-3400 ต่อ 4112-4114