special-for-goverment

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัว หรือเอกสารรับรองความเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ ,ข้าราชการของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของ NLTH เป็นสำคัญ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

New NAVARA K/Cab

ต่อที่ 1 (1)

 • ดาวน์เริ่มต้น 15,900 บาท (2) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท (3)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (5)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจาก รุ่น SL ราคา 609,000 บาท ดาวน์ 15% โดยบริษัทฯสนับสนุนเงินดาวน์จำนวน 75,450 บาท

(3) คำนวณจากรุ่น K/Cab SL ราคา 609,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.78%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 8,302 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 5,302 บาท จำนวน 9 งวด, งวดที่ 1-9 ผ่อน 3,000 บาท งวดที่ 10-72 ผ่อน 8,302 บาท

(4) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(5) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New NAVARA K/Cab Calibre

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • ดาวน์เริ่มต้น 19,900 บาท (2) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,900 บาท (3)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

หรือ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (4) (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (6)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจาก รุ่น K/Cab Calibre E 6MT ราคา 765,000 บาท ดาวน์ 15% โดยบริษัทฯสนับสนุนเงินดาวน์จำนวน 94,850 บาท

(3) คำนวณจากรุ่น K/Cab Calibre E 6MT ราคา 765,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.78%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 10,428 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 6,528 บาท จำนวน 9 งวด, งวดที่ 1-9 ผ่อน 3,900 บาท งวดที่ 10-72 ผ่อน 10,428 บาท

(4) เฉพาะรุ่น K/Cab Calibre MT

(5) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(6) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New NAVARA D/Cab Calibre

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 48 เดือน) (2)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท (3)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (5)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) เฉพาะรุ่น D/Cab Calibre MT

(3) คำนวณจากรุ่น D/Cab Calibre E 6MT  ราคา 849,000 บาท เงินดาวน์ 25%, ดอกเบี้ย 2.99%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 10,431 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 6,431 บาท จำนวน 9 งวด, งวดที่ 1-9 ผ่อน 4,000 บาท งวดที่ 10-72 ผ่อน 10,431 บาท

(4) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(5) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New NAVARA D/Cab PRO-2X  7AT

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.39% (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,100 บาท (2)
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (4)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจากรุ่น D/Cab PRO-2X 7AT ราคา 999,000 บาท เงินดาวน์ 25%, ดอกเบี้ย 2.99%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 12,274 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 5,174 บาท จำนวน 9 งวด, งวดที่ 1-9 ผ่อน 7,100 บาท งวดที่ 10-72 ผ่อน 12,274 บาท

(3) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(4) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New NAVARA D/Cab 4WD PRO-4X 7AT

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.39% (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,900 บาท (2)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (3)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (4)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจากรุ่น D/Cab 4WD PRO-4X 7AT ราคา 1,149,000 บาท เงินดาวน์ 25%, ดอกเบี้ย 2.99%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 14,116 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 5,216 บาท จำนวน 9 งวด, งวดที่ 1-9 ผ่อน 8,900 บาท งวดที่ 10-72 ผ่อน 14,116 บาท

(3) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(4) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New NAVARA S/Cab

ต่อที่ 1 (1)

 • ดาวน์เริ่มต้น 13,900 บาท (2) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาท (3)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจาก รุ่น SL ราคา 575,000 บาท ดาวน์ 15% โดยบริษัทฯสนับสนุนเงินดาวน์จำนวน 72,350 บาท

(3) คำนวณจากรุ่น S/Cab SL ราคา 575,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.29%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 7,651 บาทโดย นิสสันช่วยผ่อน 4,151 บาท จำนวน 12 งวด, งวดที่ 1-12 ผ่อน 3,500 บาท งวดที่ 13-72 ผ่อน 7,651 บาท

(4) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น E, V และ VL

ต่อที่ 1 (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)
 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)
 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)
 • Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)
 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Nissan ALMERA

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,050 บาท (2)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.39% (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • ดาวน์เริ่มต้น 19,900 บาท (3) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/70,000 กิโลเมตร
 • ต่อที่ 3 (เฉพาะรุ่น Sportech)
 • ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็คระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 42,000 กม.)
 • ฟรี ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง SPORTECH PREMIUM PACKAGE (5)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยกเว้นรุ่น Almera E และ S / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจากรุ่น ALMERA EL ราคา 559,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.22%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 7,412 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 4,362 บาท จำนวน 4 งวด, งวดที่ 1-4 ผ่อน 3,050 บาท งวดที่ 5-72 ผ่อน 7,412 บาท

(3) คำนวณจาก รุ่น ALMERA EL ราคา 559,000 บาท เงินดาวน์ 10% โดยนิสสันช่วยเงินดาวน์จำนวน 36,000 บาท

(4) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(5) ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Sportech Premium Package ประกอบด้วย 1.คิ้วบันไดสแตนเลส 2.ชุดพรมและผ้ายางปูพื้น 3.แป้นวางเท้าแบบสปอร์ต 4.สัญลักษณ์โลโก้ SPORTECH บริเวณคอนโซลกลาง

NISSAN NOTE 20MY

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท (2)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

หรือ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 20% (3), ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

หรือ

 • ดาวน์เริ่มต้น 9,900 บาท (4) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (5)

ต่อที่ 2 ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง

 • ฟรี ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง NOTE AERO PACKAGE มูลค่า 20,400 บาท เฉพาะรุ่น NOTE VL (6)
 • สิทธิ์ซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Value Package ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท (7)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจากรุ่น NOTE E CVT ราคา 530,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.43%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 7,101 บาท โดย นิสสันช่วยผ่อน 5,201 บาท จำนวน 6 งวด, งวดที่ 1-6 ผ่อน 1,900 บาท งวดที่ 7-72 ผ่อน 7,101 บาท

(3) ดอกเบี้ย 0% ที่เงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% สำหรับรุ่น NOTE E, V และ VL

(4) คำนวณจาก รุ่น NOTE E CVT ราคา 530,000 บาท เงินดาวน์ 10% โดยนิสสันช่วยเงินดาวน์จำนวน 43,100 บาท

(5) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(6) เฉพาะรุ่น NOTE VL ฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง “NOTE AERO PACKAGE” มูลค่า 20,400 บาท ประกอบด้วย 1.สเกิร์ตหน้า 2.สเกิร์ตข้าง 3.สเกิร์ตหลัง

(7) ราคาพิเศษ ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Value Package ประกอบด้วย 1.คิ้วตกแต่งซุ้มล้อ (ลายคาร์บอน) 2.กันรอยมือเปิดประตู (ลายคาร์บอน) 3.ถาดวางของท้ายรถ 4.ตาข่ายกั้นสัมภาระด้านหลัง

Nissan MARCH

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,750 บาท (2)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 15%, ผ่อนนาน 60 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

หรือ

 • ดาวน์เริ่มต้น 4,900 บาท (3) พร้อม ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Utility Package ราคาพิเศษเพียง 3,990 บาท (5)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) คำนวณจากรุ่น MARCH S MT ราคา 420,000 บาท เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 3.73%, ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน ค่างวด 5,712 บาทโดย นิสสันช่วยผ่อน 3,962 บาท จำนวน 12 งวด, งวดที่ 1-12 ผ่อน 1,750 บาท งวดที่ 13-72 ผ่อน 5,712 บาท

(3) คำนวณจาก รุ่น MARCH S MT ราคา 420,000 บาท เงินดาวน์ 15% โดยนิสสันช่วยเงินดาวน์จำนวน 58,100 บาท

(4) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565

(5) ราคาพิเศษ ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Utility Package ประกอบด้วย 1.ที่บังสัมภาระด้านท้าย 2.ชุดคิ้วบันไดสแตนเลสเรืองแสง 3.ปลอกปลายท่อไอเสียโครเมียม 4.ถาดวางสัมภาระเอนกประสงค์

New Nissan TERRA

ต่อที่ 1 (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25% (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับฟรี สูงสุด 90 วัน (2)

ต่อที่ 2

 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)
 • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี/100,000 กิโลเมตร

ต่อที่ 3 (เฉพาะรุ่น VL)

 • ฟรี อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเฉพาะรุ่น VL

(2) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน นับจากวันรับรถ เฉพาะระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 72 เดือน เท่านั้น / เฉพาะที่รับรถและเป็นสัญญาในเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในวันที่ 25 มกราคม 2565/ ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)