รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมชิงโชคนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ตามใบอนุญาตเลขที่ ๙๑/๒๕๖๔, ๙๒/๒๕๖๔, ๙๓/๒๕๖๔, ๙๔/๒๕๖๔, ๙๕/๒๕๖๔, ๙๖/๒๕๖๔ ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564  มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

รายการที่ (1)  กิจกรรมทดลองขับ รับทันที E-Voucher พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับ Gadget ทุกเดือน

(1)    ลูกค้าลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์ นิสสัน นาวารา ใหม่ หรือ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ คลิก https://bit.ly/3fNRqCt

(2)    ลูกค้าที่ทดลองขับรถยนต์ นิสสัน นาวารา ใหม่ หรือ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ จากผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564  รับทันที E-Voucher บิ๊กซี มูลค่า 100 บาท (สงวนสิทธิ์การแจกที่ 3000 สิทธิ์แรก) และรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล Gadget ทุกเดือน ๆ ละ 7 รางวัล โดย 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ราย

(3)    ของรางวัลตลอดกิจกรรมมีจำนวน 21 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 417,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้

·       รางวัลที่ 1  iPhone 12 (64GB) มูลค่ารางวัลละ 29,900 บาท
จำนวน 3 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งหมด 89,700 บาท

·       รางวัลที่ 2  iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) มูลค่ารางวัลละ 27,900 บาท 
จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งหมด 167,400 บาท

·       รางวัลที่ 3  Apple Watch (40mm) มูลค่ารางวัลละ 13,400 บาท
จำนวน 12 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งหมด 160,800 บาท(1)  กำหนดการจับรางวัล 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่

เงื่อนไข / ระยะเวลา

ของรางวัล

วันและเวลาจับรางวัล

และวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

    1

ทดลองขับตั้งแต่วันที่

1 – 30 มิถุนายน 2564

·    รางวัลที่ 1 iPhone 12 (64GB) จำนวน 1 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 2 รางวัล

·    รางวัลที่ 3 Apple Watch (40mm) จำนวน 4 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

·    ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

   2

ทดลองขับตั้งแต่วันที่

1-31 กรกฎาคม 2564

·    รางวัลที่ 1 iPhone 12 (64GB) จำนวน 1 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 2 รางวัล

·    รางวัลที่ 3 Apple Watch (40mm) จำนวน 4 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น.

·   ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

   3

ทดลองขับตั้งแต่วันที่

1-31 สิงหาคม 2564

·    รางวัลที่ 1 iPhone 12 (64GB) จำนวน 1 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 2 รางวัล

·    รางวัลที่ 3 Apple Watch (40mm) จำนวน 4 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.

·   ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 กันยายน 2564

รายการที่ (2)  กิจกรรมซื้อรถ  ลุ้นรับทองคำรางวัลใหญ่ทุกเดือน รวม 70 รางวัล

(1)    ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ นิสสัน นาวารา ใหม่ หรือ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ จากผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ์ต่อการซื้อรถ 1 คัน

(2)    ลูกค้าผู้ซื้อรถในเชิงพาณิชย์ ขายกลุ่ม (Fleet) รวมถึงรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

(3)    ของรางวัลตลอดกิจกรรมมีจำนวน 70 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,024,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

·       รางวัลที่ 1  ทองคำหนัก 7 บาท มูลค่ารางวัลละ 189,000 บาท 
จำนวน 7 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งหมด 1,323,000 บาท

·       รางวัลที่ 2  ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 27,000 บาท
จำนวน 63 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งหมด 1,701,000 บาท

หมายเหตุ:  ราคาทองคำเป็นราคาทองคำแท่ง 96.5% ซึ่งประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 13   

พฤษภาคม 2564 ในราคาบาทละ 27,000 บาท

(4)    กำหนดการจับรางวัล 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่

เงื่อนไข / ระยะเวลา

ของรางวัล

วันและเวลาจับรางวัล

และวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

   1

ซื้อรถตั้งแต่วันที่

1-30 มิถุนายน 2564

·    รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 7 บาท  จำนวน 2 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท  จำนวน 20 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

·    ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

   2

ซื้อรถตั้งแต่วันที่

1-31 กรกฎาคม 2564  

·    รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 7 บาท  จำนวน 2 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท  จำนวน 20 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น.

·   ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

   3

ซื้อรถตั้งแต่วันที่

1-31 สิงหาคม 2564

·    รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 7 บาท  จำนวน 3 รางวัล

·    รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท  จำนวน 23 รางวัล

·    จับรางวัลวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.

·   ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ 10 กันยายน 2564

ข้อกำหนดของกิจกรรม

1.   บริษัทฯ จะทำการจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดลงบนกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาใช้ในการจับรางวัล  โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันและเวลาที่กำหนด ณ โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน เมกา ออโตโมบิล (ติวานนท์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 59/3 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2.    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองตามลำดับในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และหรือไม่สามารถติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้

3.    สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลแต่ละรายการ จำกัดสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น  โดยลูกค้าผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

4.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

5.    ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

6.    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเว๊บไซต์นิสสัน (https://www.nissan.co.th/news/all-news.html)

การติดต่อรับรางวัล

1.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

2.   ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) โทร. 02 339 3400 ต่อ 4036 ในวันและเวลาทำการ 09.00-17.00 น. ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ

3.   ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีมาตรการจ่ายของรางวัลด้วยการขนส่งของรางวัลดังกล่าวไปยังผู้จำหน่ายนิสสัน ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือสถานที่ที่กำหนดขึ้นใกล้ที่อยู่ของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งผู้รับรางวัลสามารถนำส่งหลักฐานการรับรางวัล และรับของรางวัลได้ที่สถานที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องเดินทางมารับรางวัลที่บริษัทฯสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ

4.   ผู้โชคดีจะต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - หลักฐานการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

  - สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครอง (เฉพาะกิจกรรมซื้อรถ)

5.   สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

6.   ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ  บริษัทฯจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

7.   ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมาติดต่อรับรางวัล ณ สถานที่ที่บริษัทฯกำหนด  ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ผู้ให้บริการของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

9.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้ทุกประการ

10.  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทในเครือผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี

11.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ และ Nissan Call Center โทร. 02-401-9600 ในวันและเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.