Nissan Intelligent Mobility logo

ถ้าหากรถยนต์สามารถทำอะไรได้มากกว่าการขับขี่ และถ้าหากสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ให้ฉลาดขึ้นได้ และให้ข้อมูลและคำติชมให้กับผู้ขับขี่และรถยนต์คันอื่น หรือแม้แต่กระทั้งมอบพลังงานให้กับชุมชน? นี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามของการรวบรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะของนิสสัน และนี่คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา

Nissan Seamless Autonomous Mobility
1:23 Nissan Seamless Autonomous Mobility (SAM)

รถยนต์ที่คิดเองได้

รถหุ่นยนต์กำลังจะมา และพวกเขาก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก นิสสันกำลังพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ (Seamless Autonomous Mobility - SAM) ที่ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือจากมนุษย์ ซึ่งทำให้การขับขี่แบบไร้คนขับอาจสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ดีกว่ามนุษย์เมื่ออยู่ในยามสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ระบบนี้ยังช่วยให้รถยนต์ที่มีระบบอัตโนมัติหลายล้านคันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากซึ่งกันและกัน และส่งต่อข้อมูลต่างๆที่สามารถทำให้ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน