โปรโมชั่นคุ้ม 3 ต่อ สำหรับลูกค้าเก่านิสสัน เมื่อจองรถ NISSAN

เงื่อนไขแคมเปญ 

  1. สิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  2. สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์นิสสัน ลงทะเบียนและเลือกรับสิทธิ์ ผ่าน LINE Nissan Innovation และยืนยันรับสิทธิ์จากแบนเนอร์ในเมนูข้อมูลส่วนตัว หมายเหตุ เจ้าของรถยนต์นิสสันจะต้องผ่านการตรวจสอบรายชื่อในไลน์  (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับระบบจัดเก็บข้อมูล) 
  3. สงวนสิทธิ์ 1 ราย ต่อการรับรถ 1 คันเท่านั้น ณ โชว์รูมนิสสันที่ร่วมรายการ
  4. ลูกค้าต้องจองและรับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
  5. ชื่อและนามสกุลที่ใช้ในการจดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกันกับชื่อและนามสกุลจากเล่มทะเบียนรถนิสสันที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ร่วมแคมเปญเท่านั้น
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือรายละเอียดโปรโมชันต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า