กิจกรรมทดลองขับ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนและทดลองขับรถยนต์ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ภายในวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 
รับบัตรแทนเงินสดเติมน้ำมันปั๊มบางจาก มูลค่า 500 บาท ฟรี สำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนทดลองขับรถยนต์ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 
 2. เมื่อลงทะเบียนทดลองขับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อความทาง SMS ภายใน 1 วันทำการ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ทดลองขับรถยนต์ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ที่โชว์รูมนิสสันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 
 4. หลังทดลองขับ สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามประสบการณ์หลังทดลองขับ พร้อมกรอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เดียวกับที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ทางเว็บไซต์
 5. ระบบจะจัดส่งข้อความขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลิงก์บัตรแทนเงินสดเติมน้ำมันปั๊มบางจาก มูลค่า 500 บาท ผ่านทางไลน์ @NISSANINNOVATION ภายใน 2 ชั่วโมง สำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ทำตามกติกาครบถ้วน

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. สงวนสิทธิ์รับของรางวัล เฉพาะลูกค้าที่ทดลองขับและทำแบบสอบถามครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาของกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ณ โชว์รูมนิสสันที่ร่วมรายการ
 2. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) หรือรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. พนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสิน และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้
 5. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 6. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้