อุปกรณ์ตกแต่ง All-New NISSAN KICKS e-POWER

รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปีหรือ 100,000 ก.ม. หรือแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

อุปกรณ์ตกแต่งแท้นิสสัน

*ระยะเวลารับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้
คำนวณจากระยะเวลารับประกันของตัวรถที่เหลืออยู่นับจากวันที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแท้รายการนั้น ๆ
กรณีที่ระยะเวลารับประกันของตัวรถเหลือน้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กม. นับจากวันที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแท้
การรับประกันอุปกรณ์ตกแต่งแท้ รายการนั้นจะเท่ากับ 1 ปี หรือ 20,000 กม.