เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

นิสสันขอขอบคุณในทุกความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ท่านมีให้กับแบรนด์นิสสันมาโดยตลอด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลายอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การผลิตรวมถึงการขนส่ง 

จากสาเหตุดังกล่าว มีผลให้กำหนดการที่นิสสันจะสามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับท่านจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ท่านได้ทำการจองรถยนต์ไว้แล้ว ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อ ท่านสามารถติดต่อผู้จำหน่ายของท่านเพื่อสอบถามถึงกำหนดวันส่งมอบที่เปลี่ยนแปลง

สำหรับท่านที่อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์นิสสัน ขอเรียนว่าระยะเวลาในการส่งมอบอาจนานกว่าปกติ

นิสสันขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้ โดยนิสสันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

ความเชื่อมั่นและอุปการคุณที่ท่านมีต่อแบรนด์นิสสันเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายนิสสันทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพให้กับท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด