Nissan Premium Protection คืออะไร

คือ โครงการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้นโดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นิสสัน

โดยได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี อีกทั้งได้แต่งตั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันทั่วประเทศ

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม

 • สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ ศูนย์บริการ NISSAN หรืออู่ซ่อมมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก NISSAN ทั่วประเทศ
 • รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ของ NISSAN เท่านั้น
 • อนุมัติการซ่อมรถยนต์จากบริษัทประกันภัยได้รวดเร็วภายใน 1 วันทำการ (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท)
 • รับประกันคุณภาพในการซ่อมนานสูงสุด 12 เดือน 
 • ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อประกันภัยโครงการ Premium Protection โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องได้นานสูงสุด 5 ปี*
 • ฟรี บริการรถลาก กรณีเกิดอุบัติเหต ุ( บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรถลากไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถยนต์)
 • เบี้ยประกันภัยไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมรับส่วนลดพิเศษเมื่อต่ออายุประกันภัย (ในกรณีประวัติดี)

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทประกันภัยข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า