Nissan Note

New NISSAN NOTE

ระยะเวลาแคมเปญ 1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ข้อเสนอสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ*

  • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท [งวดที่ 1-6 ค่างวด 7,139 บาท นิสสันช่วยผ่อน 5,239 บาท จำนวน 6 งวด, งวดที่ 7-84 (7,139 บาท), คำนวณจากเงินดาวน์ 15%, ดอกเบี้ย 4.73%**, คำนวณจากรุ่น NOTE E CVT ราคา 530,000 บาท]
  • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
  • ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็คระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)

หมายเหตุ

* สิทธิพิเศษนี้ สำหรับอาชีพ วิศวกร, สถาปนิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักข่าว, แอร์โอสเตส, นักบิน(เอกชน) แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์, พยาบาลเอกชน, ผู้พิพากษา, อัยการ, ทนาย, ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ครู, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ,ข้าราชการ, พนักงานราชการประจำหรือที่พนักงานราชการมีสัญญาจ้าง, ลูกจ้างราชการประจำหรือลูกจ้างราชการที่มีสัญญาจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือตามที่ฝ่ายขายฟลีทพิจารณาเห็นสมควร

  • ผู้มีสิทธิ์แสดงเอกสารหนังสือรับรองการทำงาน แก่ผู้จำหน่ายเพื่อดำเนินการซื้อรถยนต์ตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้แทนจำหน่าย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษ และต้องจดทะเบียนรถยนต์ในนามเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามแคมเปญ และนโยบายส่งเสริมการขาย ณ เวลาที่กำหนด
  • โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น

** อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เดือนมีนาคม

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ Nissan Premium Protection (NPP) ใหม่ ซึ่งบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่

1. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง