Nissan Navara Double Cab

NISSAN NAVARA DOUBLE CAB

ระยะเวลาแคมเปญ 1 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

ข้อเสนอสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ*

  • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,700 บาท [(งวดที่ 1-12 ค่างวด 10,480 บาท นิสสันช่วยผ่อน 4,780 บาท จำนวน 12 งวด, งวดที่ 13-84 (10,480 บาท), คำนวณจาก เงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 4.23%**, ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน, คำนวณจากรุ่น DC Calibre E 6MT ราคา 849,000 บาท]
  • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
  • ฟรี ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี/150,000 กิโลเมตร***
  • ฟรี ค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี/100,000 กิโลเมตร
  • ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็คระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.)

หมายเหตุ

* สิทธิพิเศษนี้ สำหรับอาชีพ วิศวกร, สถาปนิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักข่าว, แอร์โอสเตส, นักบิน(เอกชน) แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์, พยาบาลเอกชน, ผู้พิพากษา, อัยการ, ทนาย, ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ครู, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ,ข้าราชการ, พนักงานราชการประจำหรือที่พนักงานราชการมีสัญญาจ้าง, ลูกจ้างราชการประจำหรือลูกจ้างราชการที่มีสัญญาจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือตามที่ฝ่ายขายฟลีทพิจารณาเห็นสมควร

  • ผู้มีสิทธิ์แสดงเอกสารหนังสือรับรองการทำงาน แก่ผู้จำหน่ายเพื่อดำเนินการซื้อรถยนต์ตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้แทนจำหน่าย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษ และต้องจดทะเบียนรถยนต์ในนามเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีพพิเศษเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามแคมเปญ และนโยบายส่งเสริมการขาย ณ เวลาที่กำหนด
  • โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น

** อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เดือนมีนาคม

*** ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ Nissan Premium Protection (NPP) ใหม่ ซึ่งบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่

1. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ
เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ