1). โปรแกรม“ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน” คืออะไร และสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างไร

ตอบ: เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER  คุณลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์พร้อมรับสิทธิ์การคืน หากไม่พอใจสามารถคืนรถยนต์ได้ภายใน 30   วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าสามารถแจ้งคืนผ่าน Call Center (เบอร์ 02-4019600) ทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ ได้ตลอด 24 ชม ได้นับจากวันที่รับรถยนต์ 25 วัน หรือ e-mail : info@nissan.co.th
 • ลูกค้าสามารถนัดหมายการนำรถยนต์มาตรวจสภาพ ล่วงหน้า 3 วัน และลูกค้าต้องนำรถยนต์มาตรวจสอบและคืน ไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่โทรแจ้งการคืนรถยนต์กับทางบริษัทฯ
 • วันที่ลูกค้านำรถยนต์มาคืน ต้องกรอกแบบประเมินที่กำหนด (Survey Form) และเอกส่ารการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมเอกสารยืนยันการตรวจสถาพความสมบูรณ์รถยนต์ (PDI Form) และอื่นๆ ที่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วันที่ลูกค้านำรถยนต์มาคืน ต้องเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งคืนบริษัทฯ ตามรายการต่อไปนี้
  • ใบจองรถฉบับลงนาม
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
  • ป้ายแดง จำนวน 2 แผ่น พร้อมสมุดบันทึกป้ายแดง
  • สัญญาการเข้าร่วมโปรแกรม (สำเนา)

2). ลูกค้าสามารถคืนรถด้วยเหตุผลใดๆได้ภายใน 30 วันหรือไม่อย่างไร

ตอบ: ลูกค้าสามารถคืนรถยนต์ถ้าไม่พอใจหลังจากการซื้อรถยนต์ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องระบุสิ่งที่ไม่พอใจในเอกสารการประเมินความพึ่งพอใจในวันที่คืนรถยนต์ และมีคุณสมบัติเงื่อนไขตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรม

3). โปรแกรม“ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน” สำหรับรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER เกรดไหนบ้าง

ตอบ: ซื้อรถยนต์ All-New Nissan KICKS e-Power สำหรับรุ่น V, VL และ VL Premiere Edition เท่านั้น  กับทุกสีภายนอก และสีภายใน

4). เงื่อนไขการได้รับโปรแกรมนี้ จะต้องซื้อรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER ด้วยวิธีการใด

ตอบ: ลูกค้าจะต้องทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง ประเทศไทย) จำกัด) เท่านั้น โดยชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 มีระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 48 เดือน

5). หากลูกค้าไม่สนใจโปรแกรมนี้มีข้อเสนออื่นๆหรือไม่

ตอบ: ลูกค้ามีสิทธิ์ที่เลือกหรือไม่เลือกโปรแกรมนี้ก็ได้ ซึ่งลูกค้ายังสามารถใช้โปรแกรมเช่าซื้อผ่านเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทฯกำหนดไว้

6). ใครสามารถได้รับสิทธิ์เข้าร่วม โปรแกรม“ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน”

ตอบ: โปรแกรมนี้ สำหรับ ผู้ซื้อรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และ จองในงานมอเตอร์โชว์ ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 และ  ต้องรับรถยนต์ ภายใน เมษายน 2564 เท่านั้น 

7). หลังจากซื้อรถยนต์ Nissan KICKS e-POWER พร้อมกับโปรแกรมนี้ มีการจำกัดระยะทางการขับขี่ในการคืนรถยนต์หรือไม่

ตอบ: ระยะทางการขับขี่ต้อง ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร เท่านั้น นับจากวันที่รับรถยนต์จากผู้จำหน่ายที่ท่านซื้อมา

8). สภาพการคืนรถยนต์ต้องมีสภาพเป็นอย่างไร

ตอบ: รถยนต์ของลูกค้าต้องอยู่ในสภาพ 100% และ ต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ตกแต่งแท้ของนิสสัน ยกเว้น ฟิลม์ติดรถยนต์ ที่มีค่าแสงส่องผ่าน กระจกด้านหน้าไม่น้อยกว่า 60% และ กระจกด้านข้างไม่น้อยกว่า 40% (ผู้จำหน่ายควรแนะนำให้ลูกค้าอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน)

9). ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาซื้อหรือไม่?

ตอบ: ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ในส่วนของ เงินดาวน์ เท่านั้น โดยไม่รวมค่าผ่อนค่างวดงวดแรก ค่าภาษี  ค่าจดทะเบียน รวมถึงค่า ธรรมเนียม หรือ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์

10). ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "การสึกหรอ" เมื่อส่งคืนรถหรือไม่?

ตอบ: ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเงินค่าผ่อนชำระงวดแรก ล่วงหน้า ให้กับทาง บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

11). ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรกล่วงหน้า

ตอบ: ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรกล่วงหน้า

12). ระยะเวลาการได้รับเงินคืนหลังจากผ่านการอนุมัติการคืนรถยนต์ จากทางบริษัทฯ

ตอบ: ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อ หลังจากที่รถยนต์ผ่านการอนุมัติการตรวจสภาพจากทาง บริษัทฯ ภายใน 45 วันทำงาน

13). หากรถมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและได้รับการซ่อมแซมมาเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่

ตอบ: รถยนต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหนักที่เกิดขึ้น กับ ช่วงล่าง โครงสร้างรถยนต์ และ เครื่องยนต์ รวมถึงระบบ e-POWER จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

14). ธุรกิจและ บริษัท ต่างๆมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่

ตอบ: ธุรกิจ บริษัท พันธมิตร รถยนต์เช่า หรือ เพื่อการสาธารณะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ และ เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้

15). พนักงานตัวแทนจำหน่ายของ NISSAN และ พนักงาน NMT มีสิทธิ์ใช้โปรแกรมนี้หรือไม่

ตอบ: ไม่มี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ให้สำหรับพนักงาน Nissan , กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และอื่น ๆ