All-New Nissan Kicks e-POWER

ข้อเสนอพิเศษ NISSAN KICKS e-POWER

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น E, V และ VL

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

ต่อที่ 1 เลือกรับข้อเสนอพิเศษ (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน (4)

ต่อที่ 2 ฟรี แพ็กเกจขับสบายหายห่วง

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)
 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)
 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)
 • ฟรี Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  (5 ปี หรือ 150,000 กม)
 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอื่นๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


NISSAN KICK E-POWER

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน (1) เมื่อออกรถนิสสัน คิกส์ ใหม่

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

 • ส่วนลดดอกเบี้ย (2) สูงสุด 0.7%
 • ฟรี แพ็คเกจเช็กระยะ SAVE SAFE Gold Package ครอบคลุมการเช็คระยะ 6 ครั้ง (3 ปี หรือ 60,000 กม.) (3)

(1) สำหรับเจ้าของรถยนต์นิสสัน และ สมาชิกในครอบครัว (บิดามารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดา และบุตร) / ยกเว้น Terra 20MY, Leaf และ GT-R

(2) ส่วนลดดอกเบี้ย 0.7%รุ่น KICKS e-POWER, Almera Sportech  ส่วนลดดอกเบี้ย 0.5% รุ่น Almera, New Terra และ New Navara ยกเว้น Single Cab , ส่วนลดดอกเบี้ย 0.2% รุ่น Note ,March และ New Navara Single Cab / ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

(3) ยกเว้น รุ่น KICKS e-POWER และ Almera Sportech


แคมเปญสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (Thank you Hero)*

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น VL

ต่อที่ 1 (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน (4)

หรือ

 • ราคาพิเศษ 999,000 บาท สําหรับ KICKS e-Power รุ่น VL
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร
  (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)
 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)
 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)
 • Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)
 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

*  อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ (แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก), พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, เภสัชกร รวมถึงพนักงานประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้าง ที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์การแพทย์ของรัฐ โดยจะต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ หรือแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทำงานกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ และมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี
โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


nissan-special-GOV

แคมเปญข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

 • สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัว หรือเอกสารรับรองความเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ ,ข้าราชการของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของ NLTH เป็นสำคัญ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

NISSAN KICKS e-POWER รุ่น E, V และ VL

ต่อที่ 1 (1)

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 48 เดือน)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ขับขี่เร้าใจ ไม่พอใจคืนรถได้ใน 30 วัน (4)

ต่อที่ 2

 • ฟรี รับประกันระบบ e-POWER 5 ปี/100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) (2)
 • ฟรี รับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง (2)
 • ฟรี โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิสสัน พรีเมี่ยม วารันตี (3)
 • Roadside Service Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (5 ปี หรือ 150,000 กม)
 • ฟรี SAVE SAFE Platinum Package (5 ปี หรือ 100,000 กม)

(1) ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

(2) เป็นข้อเสนอพิเศษที่จัดทำโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, การดำเนินการและเงื่อนไขการรับประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(3) ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(4) ลูกค้าสามารถคืนรถได้ใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถ และจะต้องมีเลขไมล์ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และ ไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร / ลูกค้าจะได้รับเงินดาวน์คืนเท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่อนชำระค่างวดงวดแรก ภาษี ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดมากับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยลูกค้า) / เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ