NISSAN GT-R ทุกรุ่น

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.74%* (เงินดาวน์ 30%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 60 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขและทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น