Kicks me if you can activity

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Kicks Me If You Can ถ่ายทันครบสี"

ต่อที่ 1

ประเภท 2 สี มีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ (จำนวน 40 รางวัล)

1. Rungthip Kenjung
2. Nongbell  Kubpom
3. Kitti  Pee Saetung
4. Nongseven Najub
5. Pipat   Somjeed
6. น้องจีจ้า  จีจ้า
7. Ratchasak  Kumsang
8. Chidchanok  Panphuak
9. Satit   Laksee
10. Kanokon  Nanz
11. Nalinee   Dokmaitaed puy
12. Superpee  Chinarat
13. Tanapoom Chanasongkram
14. เจ้าชาย เฉาก๊วย
15. สุธน ดอกไม้เทศ
16. พินัย พิมพ์ขาว
17. Jane Noradee
18. Gam Supruecha
19. Peerapong  Panphuak
20. Oran Limtreworasuk
21. สิรินภา  รัตนาภรณ์
22. Natthakan  Noiwijit
23. Zajee  Kanhakasin
24. Kanyarat  Buangoen
25. Anupong  Thanachotworakan
26. นู๋มะนาว  มู๋น้อย
27. Chaowalit  Choppradu
28. View  Vy
29. Pukii Narak
30. เดือนฉาย  สารรักษ์
31. Mantana  Nonchai
32. ด.ช. เปอร์  คุณแม่มารับกลับบ้านแล้วคะ
33. Sine  Artittaya
34. Onnie Oon
35. Pee Poom
36. Buaphan  Artyatha
37. Anantaya   Saiboonkamol
38. พัชรพล แซ่ตั้ง
39. Pae  Jakkrit
40. Arisa  Klinchowna

 

ประเภท 3 สี มีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ (จำนวน 20 รางวัล)

1. เชาวเรศ ศรีสวัสดิ์
2. สินีรัตน์ เพ็ญศิรินภา
3. Tubeking  Distortion
4. Kanjana Sarapimpa
5. ภัทรพล เศรษฐาภิภักติ์
6. อรอนงค์ แซ่เจ็ง
7. Satinee  Sukun
8. Pronsiri  Lucky
9. Pornthip   Thanthana
10. Patchareewan   Puay  Tung
11. Mariam  Matni
12. Supattra  Tarat
13. ไหมมุน๊ะ หมัดหนิ
14. Na Jinda Bannoi
15. สตอ  เบอรี่  ตัวแม่
16. Sawanee  Sawanaa
17. Srin  Nong
18. Waranya  Khamdaeng
19. Anusara   Rodkong
20. คุณตุ้ย  สถาพร

 

ประเภท 4 สี มีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ (จำนวน 5 รางวัล)

1. Tunticha  Khunpoch
2. Yai kumAuey
3. Naravadee  Lhumklang
4. Pawadee Sresthapipaktl
5. Tum Tum Visarud

 

ต่อที่ 2

โพสต์ที่มียอดไลก์ และแชร์สูงสุดอันดับที่ 1 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ รับเพิ่ม iPhone 11 64GB จำนวน 1 รางวัล  มีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

1. Tunticha  Khunpoch

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ทางอินบ็อกซ์ (Inbox) ของเพจเฟซบุ๊กนิสสัน ไทยแลนด์  (https://bit.ly/36XZWe0) ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล KICKS Me If You Can ตามหารถ” พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์นิสสัน โดยต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เท่านั้น  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล และบริษัทฯ จะติดต่อผู้แข่งขันในลำดับถัดไป

เงื่อนไขในการได้รับรางวัลกิจกรรม KICKS Me If You Can มีดังนี้

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ทางอินบ็อกซ์ (Inbox) ของเพจเฟซบุ๊กนิสสัน ไทยแลนด์ ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล KICKS Me If You Can ตามหารถ” พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์นิสสัน โดยต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เท่านั้น  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล และบริษัทฯ จะติดต่อผู้แข่งขันในลำดับถัดไป
 2. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 2 สี  และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้อย่างครบถ้วน จะได้รับรางวัลบัตรของขวัญ Spotify มูลค่า 774 บาท  โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญ Spotify ให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลทางอินบ็อกซ์ (Inbox) ของเพจเฟซบุ๊กนิสสัน ไทยแลนด์
 3. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 3 สี  และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้ จะได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิก MK E-Voucher MK มูลค่า 1,500 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง E-Voucher MK ให้ท่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้
 4. สำหรับผู้ชนะที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดจากโพสต์ที่ถ่ายรถนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ ได้ 4 สี และทำตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดไว้อย่างครบถ้วน จะได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ Central Group E-Voucher มูลค่า 3,500 บาท  โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง E-Voucher ให้ท่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล 
 6. วิธีการชำระ ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท พริ้งค์ ครีเอชั่น จำกัด (ซึ่งถือเป็นตัวแทนจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) หากลูกค้าไม่ได้ชำระค่าภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดในลำดับถัดไป
 7. ในกรณีที่ผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะมอบรางวัลเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เนื่องจากจะต้องมีการหักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะทำการมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันที่มียอดไลก์และยอดแชร์รวมสูงสุดในลำดับถัดไป
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแค่เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากแฮชแทคในโพสต์ของท่าน ที่ระบุประเภทไว้ (#2 #3 #4)
 9. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นของรางวัลอื่น
 10. ไม่อนุญาตให้นำภาพ หรือผลงานของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากกรรมการตรวจสอบแล้วว่าภาพที่นำมาเผยแพร่ ไม่ใช่ของตัวท่านเองหรือคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลของผู้อื่น กรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. พนักงานของผู้จำหน่าย พนักงานนิสสัน และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดอย่างครบถ้วน หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาด ในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป
 13. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้รางวัล และของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่า) ตามความเหมาะสม
 14. บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการนำเรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับและตกลง ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมในทุกข้อ
 16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เงื่อนไขการใช้บัตร E-Voucher MK

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท [ * ] ผู้ออกบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. E-Voucher ใช้ได้ที่ร้านเอ็มเคทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
 2. E-Voucher ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้
 3. E-Voucher ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการใช้ต่อบิล
 4. E-Voucher ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากทางบริษัทฯ ได้
 5. สามารถใช้ E-Voucher รับบริการร่วมกับการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 6. เมื่อใช้ E-Voucher ชำระค่าอาหารต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุไว้ด้านหน้าบัตร E-Voucher ภายในครั้งเดียว บริษัทฯ จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 7. ระยะเวลาใช้งาน ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


เงื่อนไขการใช้บัตร Central Group E-Voucher

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท [ * ] ผู้ออกบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้
      • เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
      • โรบินสัน
      • เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
      • ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่
      • อีทไทยโซนตลาด,Thai Favorites
      • เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ
      • มัทสึโมโตะ คิโยชิ
      • เพาเวอร์บาย
      • ซูเปอร์สปอร์ต
      • บีทูเอส
      • ออฟฟิศเมท
      • ไทวัสดุ
      • บ้านแอนด์บียอน
      • ออโต้วัน
      • มาร์คแอนด์สเปนเซอร์
      • มูจิ
 2. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา,บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 5. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่เซ็นทรัลฯ กำหนด
 7. หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร.02-100-8777 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th

 

ระยะเวลาการร่วมสนุก :  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (หน้าเว็บไซต์ https://www.nissan.co.th/)

ยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล : ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทาง Inbox เฟสบุ๊ค นิสสันไทยแลนด์ (ก่อนเวลา 15.00 น.)

รายละเอียดรถยนต์

เพิ่มเติม ข้อเสนอพิเศษ