Nissan Fire Rescue 1

 มร. มาซาโอะ สึสึมิ รองประธาน สายงานการตลาดและขาย นิสสัน ประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบนิสสัน นาวารา PRO-4X
 กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์สำหรับดับและไล่ไฟป่า ให้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) สำหรับใช้ในปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

เชียงใหม่, ประเทศไทย –  นิสสัน ประเทศไทย ส่งมอบนิสสัน นาวารา PRO-4X กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ อุปกรณ์สำหรับดับ และไล่ไฟป่า ให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น มุ่งรักษาทรัพยากรป่าและบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้ภารกิจพิเศษ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE RESCUE TEAM กล้า…เพื่อคนแกร่ง” ซึ่งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

Nissan Fire Rescue 2

รถนิสสัน นาวารา PRO-4X พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่
สำหรับภารกิจพิชิตไฟป่า

Nissan Fire Rescue 3

ผอ.จันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ฯทีมเหยี่ยวไฟ และนิสสัน นาวารา PRO-4X

พร้อมปฏิบัติการพิชิตไฟป่า

###

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ nissan.co.th, Facebook, Instagram, Twitter และ  YouTube

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอยานยนต์เพื่อความยั่งยืน สามารถติดตามได้ที่ nissan-global.com, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และรับชมวีดีโอล่าสุดที่ YouTube

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กมลชนก เจริญจินดารัตน์                                                                                          

ฝ่ายสื่อสารองค์กร                                                                         

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด                     

โทร. 02-339-3400 ต่อ 4112-4114