การแข่งขัน,การเรียนรู้,การทบทวน

เราแข่งเพื่อชัยชนะ แต่มันเป็นการทดสอบการคิดนอกกรอบของพวกเราโดยส่วนใหญ่และงานวิศวกรรม ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ ในทุกๆ วันเรานำ นิสสันมาให้คุณขับขี่