ลอนดอน –  หลายครอบครัวในประเทศยุโรปกำลังหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างนิสสันลีฟ  (NISSAN LEAF) แทนการใช้รถยนต์แบบใช้น้ำมัน โดยผลงานวิจัยของผู้เชียวชาญด้านมนุษย์วิทยาอย่าง Stripe Partners ได้เสนอว่าหลาย ๆ ครอบครัวมีความชื่นชอบในยานยนต์แบบใช้พลังไฟฟ้าของพวกเขามากกว่ารถยนต์ในรูปแบบเดิม

ข้อมูลแรกพบว่า เหล่ายานยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ระบบพลังงานไฟฟ้า เช่น นิสสัน ลีฟ จะไม่ถูกมองว่าเป็น “รถยนต์คันที่สอง ” อีกต่อไป แต่จะกลายมาเป็นรถยนต์คันหลักของครอบครัวแทน

Shanaya Shah จาก Borehamood  ใน Hertfordhire  ประเทศอังกฤษ กล่าวไว้ว่า “เริ่มแรก พวกเราได้ซื้อนิสสัน LEAF เพื่อเป็นรถยนต์คันที่สอง แต่ราคาของ นิสสัน ลีฟ ค่อนข้างต่ำและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ NISSAN LEAF ได้พิสูจน์ตัวมันได้อย่างแท้จริงที่จะกลายมาเป็นรถยนต์แบบครอบครัว

ส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบกว้างๆ นิสสันได้พบว่าค่าเฉลี่ยในครอบครัวชาวยุโรป ใช้เวลาไป 230 ชั่วโมงด้วยกันในช่วงเวลาทั้งปีของพวกเขา  การใช้เวลาเท่ากับ 13,8000 นาที (230 ชั่วโมงหรือ 9.5 วัน).ในรถยนต์ด้วยกัน 

และอีกมากมายของการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะทางที่สั้นมาก  มันไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจจากการสำรวจหลายครอบครัวได้เปลี่ยนใจมาที่ความคุ้มค่าโดยการเป็นเจ้าของรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า  โดยเฉลียหนึ่งครอบครัวจะท่องเที่ยวเพียงแค่  75 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ หรือแค่ 3,870 กิโลเมตรต่อปี 

 การศึกษาแบบเชิงมนุษยศาสตร์ซึ่งมุ้งเน้นไปที่หลาย ๆ ครอบครัวในประเทศอังกฤษและนอร์เวย์ ** เป็นการออกแบบให้เข้าถึงชีวิตจริงในสมรรถนะของยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า ภายในความต้องการของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของค่าเฉลี่ยชาวยุโรปในแต่ละครัวเรือน

Dag Eliason ผู้เป็นพ่อลูกสอง จาก Harestua ประเทศนอร์เวย์  ได้อธิบายว่าแม้ว่าพวกเขาใช้รถยนต์สองแบบ ซึ่ง Nissan LEAF นิสสันลีฟของพวกเขาใช้งานไปทั้งสิ้น 30,000 กิโลเมตรในปีที่แล้ว  ในขณะที่รถยนต์คันอื่น ๆ  พวกยานยนต์แบบใช้น้ำมัน ได้ใช้งานไปเพียง  5,000 กิโลเมตรเท่านั้น 

ที่มาข้อมูลเชิงลึกนี้ นิสสันเผยตัวเลขจำนวนชาวยุโรปที่เป็นเจ้าของรถยนต์นี้ ในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า NISSAN LEAF นิสสันลีฟคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต่อปีในอนาคต (16,588 กิโลเมตร) มากกว่าค่าเฉลี่ยชาวยุโรปสำหรับยานยนต์ที่ใช้พลังงานเผาไหม้ (11,539 กิโลเมตร)

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย  Jean-Pierre Diernaz,  กรรมการผู้จัดการของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้นิสสันในยุโรป ได้กล่าวว่า  ทั้งนี้เป็นการค้นพบที่เป็นตำนานอย่างแท้จริงที่ว่าNissan LEAF นิสสันลีฟสามารถตอบโจทย์การเป็น “รถยนต์คันที่สอง” ในครัวเรือนมากที่สุด  มันเป็นอะไรที่มากกว่าการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเป็นเวลานานของพวกเราที่ว่าการเป็นเจ้าของยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าคือการเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับหลายๆ ครอบครัวที่กำลังมองหาเพื่อค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง และ ใช้งานได้จริง

“การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า 85% ของ เจ้าของ NISSAN  LEAF  ต้องการซื้อ EV ยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า และมีถึงอีก 97% ที่ต้องการ แนะนำ NISSAN LEAF  ต่อเพื่อนและครอบครัว” NISSAN LEAF เป็นยานยนต์พลังงานแบบไฟฟ้าทั้งหมดทีขายดีที่สุดในโลก รวมยอดขายมากกว่า 165,000 คันทั่วโลกตั้งแต่เปิดตัวในปี 2010 และ 25% ส่วนแบ่งทางการตลาดของยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศยุโรป  ในวันที่เจ้าของ NISSAN LEAF ที่มีมากกว่า หนึ่งพันล้าน กิโลเมตรใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

สำหรับข้อมูลในอนาคต กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์    http://www.nissan.eu/

----

จำนวนทั้งหมด เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จาก  YouGov Plc.

ขนาดของตัวอย่างทั้งหมดคือ 5,568 ที่เอาออกมาใช้ ในสหราชอณาจักร (1,033) , ประเทศเยอรมัน (1,010) , ประเทศฝรั่งเศล (1,003) , ประเทศอิตาลี (1,012) , ประเทศสเปน  (1,005), และประเทศนอร์เวย์ (505)

 

*** ประเทศนอร์เวย์และสหราชอณาจักรเลือกจาก ครึ่งของจากยอดขายของ NISSAN LEAF ในปี 2014

 

การสำรวจในออนไลน์

ดำเนินการระหว่างวันที่  27 ตุลาคม -  7 พฤศจิกายน 2014

± ค่าเฉลี่ยคือคำนวณจากการตลาดปี 2013 จากสถิติคิดเฉลียใช้ข้อมูจากประเทศสหราชอณาจักร, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสเปน,ประเทศอิตาลี,ประเทศสวีเดนและประเทศนอร์เวย์   แม้มวลรวมที่นำไปใช้ในแต่ละประเทศเพื่อหา  “ค่าเฉลี่ยของยุโรป”    สถิติชาวเยอรมันใช้ไม่ได้ในค่าเฉลี่ยของยุโรป เพราะเป็นข้อมูลดิบไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งค่าเฉลี่ยจำนวนกิโลเมตรทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยชาวอังกฤษ (กม.) 12,714

ค่าเฉลี่ยชาวฝรั่งเศส (กม.) 12,699

ค่าเฉลี่ยชาวสเปน (กม.) 9,928

ค่าเฉลี่ยชาวอิตาลี (กม.) 9,560

ค่าเฉลี่ยชาวสวีเดน (กม.) 11,660

ค่าเฉลี่ยชาวนอร์เวย์ (กม.) 12,670

ทั้งหมด 69,231

ค่าเฉลี่ยของชาวยุโรป (กม.) 11,538.50

ข้อมูลของประเทศสหราชอาณาจักร : Department for Transport; Table NTS0902 Annual mileage of 4-wheeled cars

(https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy)

ข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส: Institut National de la Statistique et des etudes economiques

 

(http://www.insee.fr/fr/css/images/logo_insee.png)

ข้อมูลของประเทศ: According to a study by consultancy Audatex

(http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=%2015818)

ข้อมูลของประเทศ: Segugio.it, รายงายประจำเดือน “Osservatorio mensile di Segugio.it”

 

(http://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00009708-auto-si-usa-di-meno-12-2-suikm-percorsi.html)

ข้อมูลของประเทศสวีเดน: According to ‘trafa.se’

 

(http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Genomsnittlig-korstracka-per-ar-forpersonbilar-agda-av-fysiska- personer/)

ข้อมูลของประเทศสวีเดน: ‘Statistics Norway’

(http://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar/2014-05-08?fane=tabell&s%20ort=nummer&tabell=175461)