รถต้นแบบลานเนียถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบรับการเติบโตของรถยนต์นิสสันรุ่นต่างๆ ในตลาดจีน ซึ่งถูก ออกแบบโดยคนจีน ผลิตโดยคนจีน เพื่อคนขับชาวจีน ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อคนทั้งโลกนั่นเอง รถต้นแบบ ลานเนียเป็นผลงานการร่วมออกแบบระหว่าง Nissan Design China ในกรุงปักกิ่ง และ Nissan Global Design Center ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถที่ “แหกกฎรถซีดาน” ด้วยดีไซน์ที่ทรงพลัง คล่องแคล่ว และปราดเปรียว ซึ่งบ่งบอกรสนิยมและค่านิยมของชาวจีนสมัยใหม่ในยุค “หลังทศวรรษ 80” ได้เป็นอย่างดี