แนวคิดลานเนียร่วมมือเพื่อการเติบโตแบบครอบครัวของพวกเราที่มุ่งเน้นแบบประเทศจีน มันเป็นการออกแบบโดยคนจีนจีน สร้างขึ้นโดยคนจีน สำหรับคนในประเทศจีน และในที่สุดสำหรับทั่วโลก โดยหลักจะเป็น “ซีดาน theory-breaker” แนวคิดลานเนียเป็นผลลัพธ์ของความแข่งแกรงกับการร่วมมือระหว่างศูนย์การออกแบบนิสสันที่ประเทศจีนในปักกิ่ง และ ศูนย์การออกแบบนิสสันระดับโลก และมีการออกแบบให้ดูมีพลัง ทันสมัย และปราดเปรียว ความเป็นอยู่ กับรสนิยมและค่านิยมจีนที่ร่วมสมัย