The IDX Freeflow สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ร่วมสร้าง ต่อแนวโน้มของผู้คนที่กำลังมองหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่เป็นรสนิยมในทุกมุมมองของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งลายละเอียดการตกแต่งภายในเหมาะสำหรับผู้โดยสาร 4 ท่าน เป็นแนวคิดที่คัดเลือกอย่างดีผสานกับการทำงานที่ทันสมัยและสะดวกสบายในการออกแบบเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ มันหมายถึงความรู้สึกที่เหมือนนำห้องนั่งเล่นมาไว้ในรถในที่ให้เจ้าของรถและเพื่อนของพวกเขาสามารถผ่อนคลายได้