Nissan IDS Concept คือยานยนต์ต้นแบบที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์แห่งการขับขี่แบบอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ในอนาคตให้กลายเป็นรูปธรรม

บางคนอาจจะเปรียบเทียบอนาคตของการขับขี่ในรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองว่าไม่ต่างจากการมีชีวิตอยู่ในโลกของสายพานลำเลียงที่คอยขนส่งผู้คนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ IDS ในจินตนาการของนิสสันนั้นแตกต่างเพราะถึงแม้ผู้ขับจะเลือกโหมดการขับขี่แบบ Piloted Drive ซึ่งรถจะทำหน้าที่ขับแทน แต่สมรรถนะการขับเคลื่อนทั้งหมด ตั้งแต่การเร่งเครื่อง การเบรก จนถึงเข้าโค้ง เป็นการจำลองมาจากสไตล์และความชอบส่วนตัวของผู้ขับนั่นเอง