NISSAN CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo

แนวคิดของนิสสันกับวิสัยทัศน์ปี 2020 ต่อ Gran Turismo เริ่มต้นจากการเป็นโครงการในฝันสำหรับกลุ่มของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่แผนกการออกแบบนิสสันยุโรป เป้าหมายของเราคือการสร้างรถยนต์เสมือนหนึ่งชิ้ยโดยอยู่ในความคิดของนักออกแบบ และบนหน้าจอของแสดงผลของนักเล่นเกมส์ การออกแบบเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก อย่างไรก็ตาม ทีมวิศวกรที่ Nissan Technical Center ในประเทศญี่ปุ่นที่มีการแจ้งให้ทราบ พวกเขาวางแนวคิดผ่านจำนวนของการจำลองและประเมินผลทางด้านเทคนิค กลับกลายเป็นพวกเขาที่ทำงานออกแบบให้เป็นไปได้ด้วยมือของพวกเขาเองและติดตั้งล้อให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดแบบจำลอง 3 มิติที่สวยงาม